Et annerledes år kopi

2020 ble helt annerledes enn vi så for oss da året begynte. Behovet for bibler har imidlertid aldri vært større, og i 2020 ga Bibelselskapets givere mer enn 328 000 mennesker en bibel, en bibeldel, et nytestamente eller et hefte gjennom et av våre 42 prosjekter som distribuerer materiell.

Bibelutdeling Aleppo, Syria påsken 2020
Bibelutdeling i Aleppo, Syria påsken 2020

I tillegg har vi støttet 31 oversettelsesprosjekter, 9 bibelselskap i land hvor bibelarbeid er vanskelig, 6 bibelselskap som risikerte å gå konkurs på grunn av sviktende inntekter forårsaket av korona-pandemien, og 8 andre prosjekter.

Totalt har norske bibelvenner støttet mer 89 prosjekter i 44 land.

På denne siden kan du, i alfabetisk rekkefølge, se nesten alle bibelselskap og prosjekter som fikk støtte takket være gaver fra våre givere i 2020.

GT = Det gamle testamentet

NT = Det nye testamentet.

Det arabisk-israelske bibelselskapet:

Generell drift og lønn, støtte til bibelsenter i Nasaret (bibelkurs for kvinner og familier)

Albania:

Videreutvikling av bibelarbeidet i landet.

Algerie:

Oversettelse til berberspråk, bibeldeler til utdeling, støtte til generell drift og lønn.

Armenia:

Oversettelse til øst-armensk.

Aserbajdsjan:

Generell drift og lønn, oversettelse til udin, utgivelse av ferdige bibeldeler på udin, feiring av bibeldag og markering av 1 400 års jubileum for Bibelen i landet.

Bangladesh:

Oversettelse av barnebibel til santali.

Burundi:

Traumebehandling.

Kamerun:

Prosjekt «Esther» (gir unge kvinner utsatt for seksuelle overgrep hjelp og støtte).

Katastrofefond:

Koronapandemien førte til arbeidsløshet og permitteringer over hele verden. Derfor hadde mennesker mange steder ikke lenger råd til å kjøpe bibler, og inntektene til flere bibelselskap forsvant. 38 av verdens 150 bibelselskap har så langt (pr januar 2021) vært nødt til å søke om krisehjelp for å sikre at Guds Ord skal være tilgjengelig også etter pandemien. Norske givere har gitt slik hjelp til bibelselskapene i Armenia, Hviterussland, Albania, Portugal, Ecuador og Moldova.

Kina:

Bibelpapir for subsidiering av prisen på bibler, bibler til gratis utdeling, motorsykler til pastorer som arbeider i vanskelig tilgjengelige fjellområder, med mer. Totalt ble det gitt støtte til bibelpapir til minst 223 067 bibler.

Colombia:

Oversettelse til wayuunaiki.

Cuba:

Minst 15 000 bibler til gratis utdeling.

Egypt:

Minst 31 250 bibeldeler og NT til utdeling.

Etiopia:

Oversettelse til amharisk (studiebibel), kambatta (GT), hadiyya, awingi, tembaro (NT).

Georgia:

Bibelstudiemateriell.

Guinea Bissau:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Gulfen:

= Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater og Oman. Utdeling av over 5 880 bibler, nytestamenter og bibeldeler til migrantarbeidere og andre prosjekter.

Haiti:

Utdeling av minst 2941 NT og bibler til skolebarn.

India:

Oversettelse til 25 lokale språk, samt revisjon av Bibelen på santali.

Irak:

Generell drift og lønn, samt utdeling av minst 4 857 bibler, NT, bibeldeler og kalendere med bibelvers.

Israel:

Minst 1 816 bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Jordan:

Kristent leirarbeid, utdeling av minst 3 187 bibler, NT og bibeldeler, bygging av bibelsenter i hovedstaden Amman.

Kapp Verde:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Kazakhstan:

Minst 2 429 bibler og NT til utdeling.

Kirgisistan:

Generell drift og lønn, oversettelse til kirgisisk (GT), og støtte til markering av bibeldag.

Kroatia:

Oversettelse til kroatisk.

Latvia:

Oversettelse og utgivelse av boken «En helt overkommelig bibel» for ungdom.

Libanon:

Utdeling av minst 2 648 bibler, NT og bibeldeler.

Liberia:

Utdeling av minst 3 394 bibler, NT og bibeldeler til ungdom.

Moldova:

Generell drift og lønn.

Mongolia:

Oversettelse til mongolsk.

Det palestinske bibelselskap:

Bibelsenter i Jenin.

São Tomé og Príncipe:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Serbia:

Leseopplæring for rom-barn ved bruk av Bibelen, og utdeling av minst 960 bibler til disse barna.

Tanzania:

Oversettelse til kirimi, igikurya og kinyramba.

Togo:

Støtte oversettelse (GT) til lama.

Tyrkia:

Generell støtte til drift og lønn.

Ukraina:

Ny oversettelse til ukrainsk, utdeling av minst 3 000 bibler, barnebibler, NT og bibeldeler, støtte til koordinering av arbeidet i Sentral-Asia.

Usbekistan:

Støtte til generell drift og lønn, opprettelse av nettside, lydbibel, utdeling av bibeldeler med stor skrift (minst 1 041 stk.).

Vietnam:

Oversettelse til bunong (GT).

Zimbabwe:

Støtte fra Kvinnenes Internasjonale Bønnedag: Bokmerker og bibler til handikappede barn og deres foreldre.

I tillegg har vi støttet enkelte prosjekter i Norge, slik som f.eks. The Bible Project oversatt til norsk.