Takk for gavene i 2021

COVID-19 har fortsatt å herje i 2021. Stadig nye bølger av viruset har fått følger også for bibelarbeidet, og enkelte utsatte bibelselskap har blitt særlig hardt rammet. I tillegg til den planlagte prosjektstøtten Bibelselskapet forpliktet seg til ved inngangen til året, har vi derfor også vært med på å støtte arbeidet i land som har blitt særlig hardt rammet av pandemien.

Bibeldagen 2021 hadde Cuba som tema. Bibelselskapet arbeider gjennom kirkene: Dette er lærer og studenter ved baptistseminaret i Havanna.
Bibeldagen 2021 hadde Cuba som tema. Bibelselskapet arbeider gjennom kirkene: Dette er lærer og studenter ved baptistseminaret i Havanna.

Bibeldagen 2021: Bibler til Cuba

På Bibeldagen i 2021 ble norske givere invitert til å være med på et storstilt prosjekt på Cuba: Å nå 5000 nøye utvalgte familier med en kurv med bibler, i alt 30 000 bibler. De lokale pastorene identifiserte familier med potensial for å nå ut til andre. Målsetningen er at disse familiene skal utvikles til å bli bønnegrupper, og etter hvert danne utgangspunkt for nye menigheter.

I løpet av året fokuserte Bibelselskapet også på arbeidet i muslimske land, og De forente bibelselskaper kunne blant annet glede seg over at Somalia i fjor ble tatt opp som assosiert medlem av fellesskapet.

Jordan

I likhet med Israel er også Jordan Bibelens land. En endeløs flyktningestrøm har bidratt til at andelen kristne synker, mens Bibelselskapets arbeid vokser.

For å trygge bibelarbeidet i Jordan trenger staben et eget hus. Bildet viser tomten i hovedstaden Amman der det det nye bibelhuset er planlagt bygd. Ja, det er et kjedelig bilde, men se likevel godt på det. Forestill deg et bygg på tomten - som rommer alle Bibelselskapets aktiviteter: kontorer og møterom, et bibelakademi, et familiesenter og en bibelbutikk.

I 2021 bidro norske bibelvenner til at drømmen om å reise et bibelhus i Jordan snart kan realiseres og bli et knutepunkt for et arbeid som har en rekkevidde langt utover landets grenser.

Gulfen

I store deler av 2021 har det vært en heftig debatt om det kommende fotball-VM i Qatar. I dette landet er i underkant av 90 prosent av befolkningen fremmedarbeidere. Sammen med nabolandet, De forente arabiske emirater, er dette den høyeste andelen migranter i forhold til innbyggertall noe sted i verden.

Ved hjelp av gavene fra bibelvenner i Norge kan Bibelselskapet i Gulfen nå ut til disse arbeidere.

– Nå kan vi distribuere Johannesevangeliet og Det nye testamentet til i alt 18 500 arbeidere på hele 14 språk, forteller generalsekretær for Bibelselskapet i Gulfen, Hrayr Jebejian.

Koronapandemien

De forente bibelselskaper opprettet i 2020 et solidaritetsfond til bibelselskap som har blitt særlig rammet av pandemien. Til nå har mer enn 30 bibelselskap mottatt støtte, og ytterligere søknader behandles fortløpende. Støtten ble videreført i fjor. Støtten bibelselskapene mottar fra bibelvenner, kirkesamfunn og menigheter har derfor gjort at bibelarbeidet kunne fortsette de fleste steder i verden.

Prosjektstøtte 2021

Det arabisk-israelske bibelselskapet:
Generell drift og lønn, støtte til bibelsenter i Nasaret (bibelkurs for kvinner og familier).

Albania:
Videreutvikling av bibelarbeidet i landet.

Algerie:
Oversettelse til berberspråk, bibeldeler til utdeling, støtte til generell drift og lønn.

Angola:
Oversettelse til umbundu.

Armenia:
Oversettelse til øst-armensk.

Aserbajdsjan:
Generell drift og lønn, oversettelse til udin, utgivelse av ferdige bibeldeler på udin, feiring av bibeldag.

Bangladesh:
Oversettelse av barnebibel til santali.

Benin:
Støtte til bibeldistribusjon

Burkina Faso:
Traumebehandling.

Burundi:
Traumebehandling.

Colombia:
Oversettelse til wayuunaiki.

Cuba:
Støtte til utdeling av «bibelkurver», sett med bibler.

Egypt:
Fri utdeling av familiebibler.

Etiopia:
Oversettelse til amharisk (studiebibel), kambatta (GT), hadiyya, awingi, tembaro (NT).

Eswatini (tidl. Swaziland):
Støtte til utvikling av bibelselskapet.

Georgia:
Bibelstudiemateriell.

Guinea Bissau:
Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Gulfen (= Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater og Oman):
Utdeling av bibler, nytestamenter og bibeldeler til migrantarbeidere og andre prosjekter.

Haiti:
Utdeling av NT og bibler til skolebarn.

Hviterussland:
Støtte til bibeldistribusjon,

India:
Oversettelse til 25 lokale språk, samt revisjon av Bibelen på santali.

Irak:
Generell drift og lønn, samt utdeling av bibler, NT, bibeldeler og kalendere med bibelvers.

Iran:
Støtte til bibeldistribusjon i huskirkene.

Israel:
Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Jordan:
Kristent leirarbeid, utdeling av minst 3187 bibler, NT og bibeldeler, bygging av bibelsenter i hovedstaden Amman.

Kapp Verde:
Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Kasakhstan:
Minst 2 429 bibler og NT til utdeling.

Kirgisistan:
Generell drift og lønn, oversettelse til kirgisisk (GT), og støtte til markering av bibeldag.

Kamerun:
Prosjekt «Esther» (gir unge kvinner utsatt for seksuelle overgrep hjelp og støtte).

Kina:
Bibelpapir for subsidiering av prisen på bibler, bibler til gratis utdeling, motorsykler til pastorer som arbeider i vanskelig tilgjengelige fjellområder, med mer.

Kroatia:
Oversettelse til kroatisk.

Libanon:
Utdeling av bibler, NT og bibeldeler.

Liberia:
Utdeling av bibler, NT og bibeldeler til ungdom.

Mali:
Oversettelse til Malinké.

Moldova:
Generell drift og lønn.

Mongolia:
Oversettelse til mongolsk.

Det palestinske bibelselskap:
Bygging av bibelsenter i Jenin.

Romania:
Støtte til bibeldistribusjon.

São Tomé og Príncipe:
Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Serbia:
Leseopplæring for rom-barn ved bruk av Bibelen, og utdeling av minst 960 bibler til disse barna.

Tanzania:
Oversettelse til kirimi, igikurya og kinyramba.

Togo:
Støtte oversettelse (GT) til lama.

Tyrkia:
Generell støtte til drift og lønn.

Ukraina:
Ny oversettelse til ukrainsk, utdeling av bibler, barnebibler, NT og bibeldeler, støtte til koordinering av arbeidet i Sentral-Asia.

Usbekistan:
Støtte til generell drift og lønn, opprettelse av nettside, lydbibel, utdeling av bibeldeler med stor skrift.

Venezuela:
Støtte til bibeldistribusjon og drift av bibelselskapet.

Vietnam:
Oversettelse til bunong (GT) og svart hmong.

Zimbabwe:
Støtte fra Kvinnenes Internasjonale Bønnedag: Bokmerker og bibler til handikappede barn og deres foreldre.

I tillegg har vi støttet enkelte prosjekter i Norge, slik som for eksempel The Bible Project oversatt til norsk.

Jessica Diaz (18)

Velsignet med en bibel

Jessica Diaz (bildet) begynte for sju år siden å gå i den lille Shalom-menigheten som ligger i utkanten av Havanna. Den holder til i det ser ut som et vanlig bolighus. Jessica kom hit sammen med søsteren sin.

– Den gangen hadde jeg ingen bibel. Jeg visste ikke engang at det fantes noe mer enn Det nye testamentet, ler hun.

– Men nå leser jeg også i Det gamle testamentet.

Jessica er en av dem som har fått en bibel gjennom aksjonen «En million bibler til Cuba». Selv sier hun at hun er blitt velsignet med en bibel.

– Takk for den store kjærligheten dere i Norge har vist til oss på Cuba! Jeg er en av dem som er blitt velsignet med en bibel.

Bli fast giver

Registrer deg her, eller henvend deg til vår giverservice:

Tlf 47 97 64 70
e-post: [email protected]

Gavekonto: 3000 16 16869
VIPPS: #94418.

Folk lurer ofte på

Ved å støtte vårt arbeid er du med på å spre Bibelen gjennom mer enn 90 prosjekter i ca 45 land. Til enhver tid støtter vi mer enn 20 oversettelsesprosjekter.

Se alle