2022: Hvor mange bibeloversettelser ble ferdigstilt?

Oversikten for hvilke oversettelser av Bibelen, nytestamenter og bibeldeler som ble fullført i 2022, er nå klar!

akhfashd
Innvielse av nytestamentet på umgangala

I 2022 ble det ferdigstilt oversettelser av bibler, nytestamenter og bibeldeler på 81 språk som snakkes av 723 millioner. 56 språk, som brukes av over 100 millioner mennesker, fikk Guds ord på sitt språk for første gang: 14 språk fikk hele Bibelen, 5 fikk Det nye testamentet og 37 fikk deler av Bibelen.

25 språk (623 millioner) fikk Guds ord i ny oversettelse. 5,9 milliarder mennesker har nå hele Bibelen tilgjengelig på sitt hjertespråk, og det betyr at 2 milliarder av jordens 7,9 milliarder innbyggere fremdeles mangler hele Bibelen på sitt morsmål. 201 millioner mennesker som representerer 3776 språk, har ingen deler av Bibelen oversatt.

En av de folkegruppene som har fått Guds ord på sitt språk i 2022, er umbangala-folket i Angola. I 2022 fikk de endelig nytestamentet på sitt eget språk. Begivenheten ble på tradisjonelt vis markert med prosesjon, sang og dans. Rosa Miudo, sa det slik: «Jeg gikk i kirken, men det var noe som manglet. Jeg manglet denne», sa hun og holdt opp den nye boken. Med stor glede kunne hun nå endelig lese høyt fra nytestamentet på sitt eget språk: «Jeg har drømt om dette i mange år», smilte hun. Her kan du se film fra innvielsen (skru opp lyden).

Innvielse av nytestamentet på umbangala i Angola

Sang og dans ved innvielsen av nytestamentet på umbangala i Angola.

Lurer du på nøyaktig hvilke land og språk som fikk Bibelen for første gang eller i ny oversettelse?