Takk for gavene i 2023

I 2023 støttet norske givere totalt 92 prosjekter i 56 land gjennom Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven.

Bibeldagen 2023 satte søkelyset på Egypt som har Midtøstens største kristne kirke. Barn som Maryam (bildet) er med å sikre framtiden for Guds ord blant det egyptiske folket.
Bibeldagen 2023 satte søkelyset på Egypt som har Midtøstens største kristne kirke. Barn som Maryam (bildet) er med å sikre framtiden for Guds ord blant det egyptiske folket.

Totalt fikk minst 343 257 mennesker en bibel, bibeldel, et nytestamente eller annet bibelsk materiell gjennom et av Bibelselskapets 47 prosjekter. I tillegg har 17 oversettelsesprosjekter fått støtte. Det er gitt hjelp til 13 bibelselskap i land hvor kristent arbeid er vanskelig. 6 traumelindrings-prosjekter og 29 andre prosjekter har mottatt penger takket være gaver fra våre givere.

Hva ble de innsamlede midlene brukt til i 2023?

Takket være gaver fra norske givere fikk følgende bibelselskaper og prosjekter støtte:


Det arabisk-israelske bibelselskap:
Støtte til drift og bibelsk materiell til hjelp etter krigshandlinger.

Albania:
Støtte til drift og til et idrettssenter som er en inntektsbringende aktivitet.

Algerie:
Oversettelse, distribusjon og drift.

Angola:
Bibeloversettelse til umbundu.

Armenia:
Oversettelse.

Aserbajdsjan:
Utdeling av minst 1 835 bibler, oversettelse til udinsk og støtte til drift.

Bangladesh:
Utdeling av minst 5 072 eksemplarer av bibelsk materiell til barn og unge.

Belarus:
Utdeling av barnebibler.

Bolivia:
Utdeling av 969 bibelske hefter til kvinner.

Burundi:
Oversettelse av kirundi studiebibel.

Kapp Verde:
Støtte til drift og utdeling av 221 bibler.

Colombia:
Oversettelse av Det gamle testamentet til wayuunaiki-språket.

Cuba:
Minst 38 871 bibler, nytestamenter og annet bibelsk materiell ble distribuert til barn, ungdom, voksne og eldre.

Egypt:
Subsidiering av minst 78 596 bibler, nytestamenter og annet materiell.

Eswatini (tidligere kjent som Swaziland):
Støtte til drift.

Etiopia:
Oversettelse av studiebibel på amharisk, oversettelse til awingi, oversettelse av Det gamle testamentet til tembaro, oglese- og skriveopplæring på språk i Amhara-regionen med pågående bibeloversettelser.

Georgia:
Prøveoversettelse for ungdom av Det gamle testamentet og produksjon/distribusjon av 700 hefter med bibelstudiemateriell.

Guatemala:
Trykking av første opplag av minst 345 bibler på k’iche.

Bibelselskapet i Gulfen (Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater, Oman):
Utdeling av bibler, nytestamenter og annet materiell til både arabisk-språklige menigheter og migrant-menigheter. Revidering, trykking og utdeling av heftet «Hvem er Jesus».

Haiti:
Utdeling av minst 6 962 bibler og nytestamenter til skolebarn.

India:
Oversettelse til 8 minoritetsspråk, revisjon av Bibelen på santali og utdeling av minst 1 698 prøvetekster på santali.

Det iranske bibelselskap utenfor Iran:
Støtte til drift og utdeling av minst 2 325 bibler til husmenigheter og enkeltpersoner.

Irak:
Utdeling av materiell.

Israel:
Utdeling av minst 197 nytestamenter og annet materiell til hjelp etter krigshandlinger.

Jordan:
Gratis utdeling av minst 2 105 bibler og nytestamenter, samt støtte til bibelleir for ungdom.

Kamerun:
Støtte fra «Kvinnenes Internasjonale Bønnedag» til prosjekt for unge kvinner og barn utsatt for seksuelt misbruk.

Kasakhstan:
Utdeling av minst 4 838 barnebibler på russisk og støtte til drift.

Kina:
Støtte til bibelpapir, oversettelse til minoritetsspråk, bibelpakker til prester, pastorer og frivillige forkynnere og annet materiell.

Kirgisistan:
Oversettelse av Det gamle testamentet til kirgisisk, distribusjon og støtte til drift.

Kroatia:
Distribusjon av 385 bibler.

Liberia:
Støtte til traumelindringsprosjekt for jenter og kvinner, utdeling av minst 1 965 bibler / nytestamenter.

Litauen:
Støtte til oppussing av lokaler.

Moldova:
Støtte til drift.

Mongolia:
Oversettelse.

Pakistan:
Utdeling av 183 bibler til forfulgte kristne.

Det palestinske bibelselskap:
Støtte til drift av bibelhuset i Jenin samt utdeling av nødhjelpspakker til kristne på Gaza.

Polen:
Støtte til utvikling av innsamlingsarbeid.

Romania:
Utdeling av 6 552 kristne barnebøker.

Senegal:
Driftsstøtte

Serbia:
Opplæring og kurs for rom-barn samt utdeling av 93 bibler.

Somalia:
Hjelp til kristne enker.

Syria:
Opplæring av kursholdere innen traumelindring og finansiering av kursheftene som benyttes i arbeidet. Støtte til gjenoppbygging av ødelagte hjem etter jordskjelvet i februar -23.

Tadsjikistan:
Støtte til drift og traumebehandling.

Taiwan:
Støtte fra «Kvinnenes Internasjonale Bønnedag» til prosjekt for kvinner.

Tanzania:
Oversettelse av Bibelen til kirimi-språket.

Togo:
Oversettelse av Det gamle testamentet til lama-språket.

Tyrkia:
Støtte til drift.

Ukraina:
Utdeling av minst 32 997 bibler, nytestamenter og bibeldeler til voksne, eldre (stor-skrift), barn og ungdom. Støtte til kurs i traumelindring samt drift av Bibelselskapet.

Usbekistan:
Utdeling av ca. 8 696 bibler, utvikling av websider og støtte til generell drift.

Venezuela:
Støtte til drift.

Vietnam:
Oversettelse av Det nye testamentet til Tai Dam samt bibelske julegaver til minst 8 009 barn.

Bli fast giver til bibelarbeidet

Behovet for bibler er stort i verden! Kan du gi fast 250 kroner hver måned? Registrer deg raskt, trygt og enkelt her.

Folk lurer ofte på

En generell gave til bibelarbeidet gjør at Bibelselskapet kan bruke pengene der de trengs mest. Mennesker over hele verden har alle behov for Guds ord, men enkelte steder er det vanskelig å skaffe seg en bibel, eller den økonomiske situasjonen gjør at en person ikke har råd til å betale full pris for hva en bibel koster.

Hvis du har et hjerte for et bestemt land, eller et bestemt prosjekt, kan du også velge en øremerking for gaven din i skjemaet som kommer opp på den neste siden.

Se alle

Hva betyr støtte til drift?
= Lønn, kostnader til kontordrift, inkl. utgifter til blant annet husleie og strøm.

Hva betyr støtte til oversettelse?
= Lønn til oversettere, reisekostnader, trykking av testeksemplarer etc.

Tall for utregning av antall bibler, nytestamenter og annet materiell framkommer som summen av kostnader for trykking, samt lønn, transport, fortolling etc. for å dele ut materiellet.