25. september 2023

Dagens bibelord

2. Timoteus 1,7–12

Les i nettbibelen

7For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 8Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir. ... Vis hele teksten

7For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 8Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir. 9Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, 10og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. 11For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. 12Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer.

Dagens bibelord

2. Timoteus 1,7–12

Les i nettbibelen

7For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus; vi fekk Anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. ... Vis hele teksten

7For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus; vi fekk Anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. 8Du skal ikkje skamma deg over vitnemålet om vår Herre og heller ikkje over meg som er fange for hans skuld, men ber lidingane for evangeliet, du òg, i den kraft som Gud gjev. 9Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider, 10og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført udødeleg liv fram i lyset ved evangeliet. 11For det er eg sett til herold, apostel og lærar. 12Difor er det eg lid, men eg skammar meg ikkje, for eg veit kven eg trur på. Eg er sikker på at han har makt til å ta vare på det som er tiltrudd meg, heilt til dagen kjem.

Dagens bibelord

2. Timoteus 1,7–12

Les i nettbibelen

7Ipmilhan ii leat addán midjiide balešvuođa vuoiŋŋa, muhto fámu, ráhkisvuođa ja jierbmáivuođa vuoiŋŋa. ... Vis hele teksten

7Ipmilhan ii leat addán midjiide balešvuođa vuoiŋŋa, muhto fámu, ráhkisvuođa ja jierbmáivuođa vuoiŋŋa. 8Ale nappo heahpanatta addimis duođaštusa Hearrásteamet alege mus gii su dihte lean fáŋgan, muhto gillá muinna baháid evangeliuma ovdii dainna fámuin maid Ipmil addá. 9Son lea beastán min ja rávkan min bassi rávkojumiin, ii daguideamet dihte, muhto iežas áigumuša ja árpmu mielde maid son ovdal agálaš áiggiid attii midjiide Kristus Jesusis, 10ja mii dál lea boahtán albmosii go min Beasti Kristus Jesus lea almmustuvvan. Son lea duššadan jápmima ja buktán eallima ja nohkameahttunvuođa čuovgasii evangeliuma bokte. 11Dan sárdnideaddjin, apostalin ja oahpaheaddjin mun lean biddjojuvvon. 12Dan dihte mun ferten gillát buot dáid. In mun dattetge heahpanatta, danne go mun dieđán geasa oskkun, ja mun lean vissis dasa ahte sus lea fápmu várjalit dan mii munnje lea oskkilduvvon, gitta dan beaivvi rádjái go son boahtá.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave