03. oktober 2023

Dagens bibelord

5. Mosebok 30,11–15

Les i nettbibelen

11Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» ... Vis hele teksten

11Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» 13De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» 14Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. 15Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.

Dagens bibelord

5. Mosebok 30,11–15

Les i nettbibelen

11Desse boda som eg gjev deg i dag, er verken uforståelege eller langt borte. 12Dei er ikkje i himmelen, så du må seia: «Kven vil fara opp til himmelen for oss og henta dei ned, så vi kan få høyra dei og leva etter dei?» ... Vis hele teksten

11Desse boda som eg gjev deg i dag, er verken uforståelege eller langt borte. 12Dei er ikkje i himmelen, så du må seia: «Kven vil fara opp til himmelen for oss og henta dei ned, så vi kan få høyra dei og leva etter dei?» 13Dei er heller ikkje på andre sida av havet, så du må seia: «Kven vil fara over havet for oss og henta dei, så vi kan høyra dei og leva etter dei?» 14Nei, ordet er deg heilt nær, i munnen din og i hjartet ditt, så du kan leva etter det. 15Sjå, i dag har eg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde.

Dagens bibelord

5. Mosebok 30,11–15

Les i nettbibelen

11Dát láhka maid mun dál attán didjiide, ii leat didjiide beare váttis iige olatmeahttun. 12Dat ii leat almmis, nu ahte dii fertešeiddet dadjat: Gii manná albmái viežžat dan ja almmuha dan midjiide, vai mii beassat doallat dan? ... Vis hele teksten

11Dát láhka maid mun dál attán didjiide, ii leat didjiide beare váttis iige olatmeahttun. 12Dat ii leat almmis, nu ahte dii fertešeiddet dadjat: Gii manná albmái viežžat dan ja almmuha dan midjiide, vai mii beassat doallat dan? 13Iige dat leat meara duohken, nu ahte dii fertešeiddet dadjat: Gii viežžá dan meara duohken ja almmuha dan midjiide, vai mii beassat doallat dan? 14Ii, muhto dat lea din lahka, din njálmmis ja din váimmus, nu ahte dii sáhttibehtet doallat dan. 15Mun lean odne bidjan din válljet eallima dahje jápmima, buori dahje bahá.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave