10. desember 2023

Dagens bibelord

Lukas 21,27-36

Les i nettbibelen

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» 29 Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle... Vis hele teksten

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» 29 Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! 30 Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. 31 Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 34 Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

Dagens bibelord

Lukas 21,27-36

Les i nettbibelen

27 Då skal dei sjå Menneskesonen koma i skya med stor makt og herlegdom. 28 Men når dette tek til å henda, skal de retta dykk opp og lyfta hovudet! For då skal de snart setjast fri.» 29 Så fortalde han dei ei likning: «Sjå på fikentreet... Vis hele teksten

27 Då skal dei sjå Menneskesonen koma i skya med stor makt og herlegdom. 28 Men når dette tek til å henda, skal de retta dykk opp og lyfta hovudet! For då skal de snart setjast fri.» 29 Så fortalde han dei ei likning: «Sjå på fikentreet og alle andre tre! 30 Når lauvet sprett, då veit de av dykk sjølve at sommaren er nær. 31 Like eins veit de at Guds rike er nær når de ser at dette hender. 32 Sanneleg, eg seier dykk: Denne slekta skal ikkje forgå før alt dette hender. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 34 Ta dykk i vare og lat ikkje hjartet dykkar bli sløva av rangel og drikk og sorgene i dagleglivet, så den dagen kjem like uventa på dykk 35 som ei snare. For den dagen skal koma over alle som bur på jorda. 36 Vak kvar tid og stund og be om styrke til å koma velberga frå alt det som skal henda, og bli ståande framfor Menneskesonen.»

Dagens bibelord

Lukas 21,27-36

Les i nettbibelen

27 Dalle sii oidnet Olbmobártni boahtimin balvva alde stuorra fámus ja hearvásvuođas. 28 Go buot dát dáhpáhuvvagoahtá, de bajidehket roahkkadit oaivvi, dasgo din bestojupmi lahkana.” 29 Son muitalii sidjiide veardádusa: “Geahčadehket... Vis hele teksten

27 Dalle sii oidnet Olbmobártni boahtimin balvva alde stuorra fámus ja hearvásvuođas. 28 Go buot dát dáhpáhuvvagoahtá, de bajidehket roahkkadit oaivvi, dasgo din bestojupmi lahkana.” 29 Son muitalii sidjiide veardádusa: “Geahčadehket fiikonmuora dahje man ihkinassii muora. 30 Go dan urbbit luotkanišgohtet, de diehtibehtet ahte geassi lea juo lahka. 31 Nu diigis, go oaidnibehtet dán dáhpáhuvvamin, de diehtibehtet ahte Ipmila riika lea lahka. 32 Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dát buolva ii jávkka ovdal go buot dát dáhpáhuvvá. 33 Albmi ja eanan duššet, muhto mu sánit eai goassege dušša. 34 Váruhehket, vai borešvuohta ja jugešvuohta dahje eallima váivvit eai losidahte din váimmu, nu ahte dat beaivi deaivida din fuomáškeahttá 35 dego giella. Ii oktage gii ássá eatnama alde, vealtta dan beaivvis. 36 Gohcet dan dihte juohke áigge ja átnot alcceseattet fámu, vai ceavzibehtet buot das mii boahtá, ja bissubehtet Olbmobártni ovddas.”

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave