22. september 2023

Dagens bibelord

1. Korinter 15,35–45

Les i nettbibelen

35Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. ... Vis hele teksten

35Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse. 39Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans. 42Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.

Dagens bibelord

1. Korintar 15,35–45

Les i nettbibelen

35Men no kunne nokon seia: «Korleis står dei døde opp? Kva slag kropp har dei?» 36Å, uvituge menneske! Det du sår, gjev ikkje nytt liv utan at det døyr. 37Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn. ... Vis hele teksten

35Men no kunne nokon seia: «Korleis står dei døde opp? Kva slag kropp har dei?» 36Å, uvituge menneske! Det du sår, gjev ikkje nytt liv utan at det døyr. 37Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn. 38Men Gud lèt det få den skapnad som han har vilja, kvart slag korn sin eigen skapnad. 39Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk. 40Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske. 41Ein glans har sola, ein annan har månen og ein annan stjernene. Den eine stjerna lyser med klårare glans enn den andre. 42Slik er det òg med oppstoda frå dei døde. Det som blir sådd, er forgjengeleg. Men det som står opp, er uforgjengeleg. 43Det blir sådd i vanære, det står opp i herlegdom. Det blir sådd i vanmakt, det står opp i kraft. 44Det blir sådd ein kropp som hadde sjel, det står opp ein åndeleg kropp.Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv.

Dagens bibelord

1. Korintar 15,35–45

Les i nettbibelen

35Muhtun várra jearrá: “Mo jábmit bajásčuožžilit? Makkár rumaš sis dalle lea?” 36Jallas jearaldat! Dat maid don gilvvát, ii eallá ovdalgo dat vuos jápmá. ... Vis hele teksten

35Muhtun várra jearrá: “Mo jábmit bajásčuožžilit? Makkár rumaš sis dalle lea?” 36Jallas jearaldat! Dat maid don gilvvát, ii eallá ovdalgo dat vuos jápmá. 37Ja go gilvvát, de it don gilvve dan šattu mii dasto ihtá, muhto dušše gordnečalmmi, jogo nisogordnečalmmi dahje eará šattu siepmana. 38Muhto Ipmil addá dasa dakkár hámi go dáhttu, guđege siepmanii dan hámi mii dasa gullá. 39Ii buot oažži leat oktat oažži; nubbi lea olbmo oažži, nubbi omiid, nubbi lottiid oažži, nubbi fas guliid. 40Ja leat almmálaš rupmašat ja eatnanlaš rupmašat, muhto nubbi lea almmálaš rupmašiid, nubbi fas eatnanlaš rupmašiid hearvásvuohta. 41Nubbi lea beaivváža čuovggas, nubbi mánu čuovggas ja nubbi fas násttiid čuovggas, ja nuppi nástti šearratvuohta lea stuorit go nuppi. 42Nu lea maiddái jábmiid bajásčuožžileapmi. Dat mii gilvojuvvo nohkavažžan, čuožžila nohkameahttumin. 43Dat mii gilvojuvvo árvvoheapmin, čuožžila hearvásin. Dat mii gilvojuvvo headjun, čuožžila fámolažžan. 44Lunddolaš rumaš gilvojuvvo, vuoiŋŋalaš rumaš čuožžila. Jos lea lunddolaš rumaš, de lea maiddái vuoiŋŋalaš rumaš. 45Čállojuvvon lea: Vuosttaš olmmoš, Adam, šattai ealli siellun. Muhto maŋimuš Adam šattai vuoigŋan mii addá eallima.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave