22. februar 2024

Dagens bibelord

Jesaja 55,4-11

Les i nettbibelen

4 Se, til vitne for folkene satte jeg ham, til fyrste og hersker over folkene. 5 Se, et folkeslag du ikke kjenner, skal du kalle på, et folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe mot deg for Herren din Guds skyld, Israels Hellige, ... Vis hele teksten

4 Se, til vitne for folkene satte jeg ham, til fyrste og hersker over folkene. 5 Se, et folkeslag du ikke kjenner, skal du kalle på, et folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe mot deg for Herren din Guds skyld, Israels Hellige, som gjør deg herlig. 6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær! 7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. 8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9 Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. 10 For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11 slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Dagens bibelord

Jesaja 55,4-11

Les i nettbibelen

4 Sjå, til vitne for folka sette eg han, til fyrste og herskar over folka. 5 Sjå, eit folkeslag du ikkje kjenner, skal du kalla på, eit folkeslag som ikkje kjenner deg, skal springa mot deg for Herren din Guds skuld, Israels... Vis hele teksten

4 Sjå, til vitne for folka sette eg han, til fyrste og herskar over folka. 5 Sjå, eit folkeslag du ikkje kjenner, skal du kalla på, eit folkeslag som ikkje kjenner deg, skal springa mot deg for Herren din Guds skuld, Israels Heilage, som gjer deg herleg. 6 Søk Herren medan han er å finna, kall på han når han er nær! 7 Den urettferdige skal venda seg bort frå sin veg, ugjerningsmannen frå sine tankar, og venda om til Herren, som vil visa miskunn, til vår Gud, for han er rik på tilgjeving. 8 For mine tankar er ikkje dykkar tankar, og dykkar vegar er ikkje mine vegar, seier Herren. 9 Som himmelen er høgt over jorda, slik er mine vegar høgt over dykkar vegar og mine tankar høgt over dykkar tankar. 10 For lik regn og snø som fell frå himmelen og ikkje vender attende dit før dei har vatna jorda, gjort henne fruktsam og fått henne til å spira, gjeve såkorn til den som skal så, og brød til den som skal eta, 11 slik er mitt ord som går ut or min munn: Det vender ikkje tomt attende til meg, men gjer det eg vil og fullfører det eg sender det til.

Dagens bibelord

Jesaja 55,4-11

Les i nettbibelen

4 Su mun bidjen duođašteaddjin álbmogiidda, dahken su álbmogiid oaivámužžan ja ráđđejeaddjin. 5 Don rávkkat álbmoga maid it dovdda, ja álbmot mii ii dovdda du, boahtá viega du lusa Hearrá, du Ipmila, dihte, Israela Basi dihte. ... Vis hele teksten

4 Su mun bidjen duođašteaddjin álbmogiidda, dahken su álbmogiid oaivámužžan ja ráđđejeaddjin. 5 Don rávkkat álbmoga maid it dovdda, ja álbmot mii ii dovdda du, boahtá viega du lusa Hearrá, du Ipmila, dihte, Israela Basi dihte. Son addá dutnje hearvásvuođa. 6 Ohcet Hearrá dan botta go son lea gávdnamis, čurvot su go son lea lahka! 7 Heitos ipmilmeahttun geainnus ja vearredahkki áigumušaidis. Jorgalehkos son Hearrá beallái, danin go son árpmiha, dorvvastehkos Ipmilii gii álo dáhttu addit ándagassii. 8 Mu jurdagat eai leat din jurdagat eaige din geainnut leat mu geainnut, cealká Hearrá. 9 Nu go albmi lea allin eatnama badjel, nu leat mu geainnut allin din geainnuid badjel ja mu jurdagat allin din jurdagiid badjel. 10 Nugo arvi ja muohta gahččet almmis eaige máhca dohko, muhto láktadit eatnama, bohciidahttet rahtá ja šattuid ja addet siepmaniid gilvái ja láibbi borrái, 11 nu lea maiddái sátni mii vuolgá mu njálmmis: Ii dat máhca guorusin, muhto dahká dan maid mun dáhtun ja ollašuhttá mu gohččuma.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss