21. februar 2024

Dagens bibelord

Kolosserne 3,12-17

Les i nettbibelen

12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har... Vis hele teksten

12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.

Dagens bibelord

Kolossarane 3,12-17

Les i nettbibelen

12 De er Guds utvalde, heilage og elska av han. Kled dykk difor i inderleg medkjensle og ver gode, milde, audmjuke og tolmodige, 13 så de ber over med kvarandre og tilgjev kvarandre om den eine har noko å klaga den andre for. Som Herren har... Vis hele teksten

12 De er Guds utvalde, heilage og elska av han. Kled dykk difor i inderleg medkjensle og ver gode, milde, audmjuke og tolmodige, 13 så de ber over med kvarandre og tilgjev kvarandre om den eine har noko å klaga den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk, skal de tilgje kvarandre. 14 Og over alt dette: Kled dykk i kjærleik, det bandet som bind saman og gjer fullkomen. 15 Lat Kristi fred rå i hjartet dykkar, for til det vart de kalla då de vart éin kropp. Og ver takksame! 16 Lat Kristi ord få rikeleg rom hos dykk, så de med visdom kan undervisa og rettleia kvarandre, med salmar, hymner og åndelege songar. Syng for Gud med takk i hjarta! 17 Og alt de gjer, i ord og gjerning, skal de gjera i Herren Jesu namn og ved han takka Gud, vår Far.

Dagens bibelord

Kolossa 3,12-17

Les i nettbibelen

12 Go dii lehpet Ipmila válljen olbmot, basit ja eahcálaččat, de váldet dan dihte gárvun njuoras árkkálmastinvuođa, buorrevuođa, vuollegašvuođa, láđisvuođa ja gierdavašvuođa, 13 vai gierdabehtet guhtet guimmiideattet ja addibehtet ándagassii... Vis hele teksten

12 Go dii lehpet Ipmila válljen olbmot, basit ja eahcálaččat, de váldet dan dihte gárvun njuoras árkkálmastinvuođa, buorrevuođa, vuollegašvuođa, láđisvuođa ja gierdavašvuođa, 13 vai gierdabehtet guhtet guimmiideattet ja addibehtet ándagassii guhtet guimmiidasadet, vaikko dis livččiige láitámuš. Nugo Hearrá lea addán didjiide ándagassii, nu galgabehtet diige addit. 14 Muhto ovddimustá gárvodehket ráhkisvuođa mii lea ollisvuođa čanas. 15 Diktet Kristusa ráfi ráđđet iežadet váimmus, dasahan dii ovtta rupmaša lahttun lehpet rávkojuvvon. Ja lehket giitevaččat! 16 Diktet Kristusa sáni ássat valljugasat gaskkasteattet. Oahpahehket ja oahpistehket guhtet guimmiideattet buot viissisvuođain ja lávlot Ipmilii sálmmaid, rámádusa ja vuoiŋŋalaš lávlagiid. 17 Maid juo dagažehpet sániiguin ja daguiguin, de dahket dan Hearrá Jesusa nammii ja giitet Ipmil Áhči su bokte.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss