19. april 2024

Dagens bibelord

Jesaja 54,7-10

Les i nettbibelen

7 Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. 8 Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren, som løser deg... Vis hele teksten

7 Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. 8 Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren, som løser deg ut. 9 For meg er dette som Noah-flommen. Slik jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg og true deg. 10 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet.

Dagens bibelord

Jesaja 54,7-10

Les i nettbibelen

7 Ein liten augneblink forlét eg deg, men i mi store miskunn tek eg deg tilbake. 8 Medan harmen fløymde, løynde eg andletet for deg ein augneblink, men med evig godleik vil eg miskunna meg over deg, seier Herren, som løyser deg ut. ... Vis hele teksten

7 Ein liten augneblink forlét eg deg, men i mi store miskunn tek eg deg tilbake. 8 Medan harmen fløymde, løynde eg andletet for deg ein augneblink, men med evig godleik vil eg miskunna meg over deg, seier Herren, som løyser deg ut. 9 For meg er dette som Noah-flaumen. Slik eg svor at Noah-flaumen aldri meir skulle koma over jorda, slik sver eg no at eg aldri meir skal bli harm på deg og truga deg. 10 For om fjella vik og haugane vaklar, skal min godleik aldri vika frå deg, mi fredspakt skal ikkje vakla, seier Herren, som viser deg miskunn.

Dagens bibelord

Jesaja 54,7-10

Les i nettbibelen

7 Oanehis boddui mun guđđen du, muhto stuorra váibmoláđisvuođastan mun válddán du fas ruoktot. 8 Go mu moarri govddai, de mun čihken dus muođuidan oanehis boddui. Muhto dál mun árpmihan du agálaš oskkáldasvuođain, cealká Hearrá, du... Vis hele teksten

7 Oanehis boddui mun guđđen du, muhto stuorra váibmoláđisvuođastan mun válddán du fas ruoktot. 8 Go mu moarri govddai, de mun čihken dus muođuidan oanehis boddui. Muhto dál mun árpmihan du agálaš oskkáldasvuođain, cealká Hearrá, du lonisteaddji. 9 Mun vuortnun dego Noa beivviid. Dalle mun vurdnon ahte Noa áiggi čázit eai šat goassege dulvva eatnama badjelii, ja dál mun vuortnun ahte mun in šat moaráhuva dutnje inge ráŋggo du. 10 Vaikko várit gáiddašedje ja dievát doarggistivčče, de mu oskkáldasvuohta ii goassege guođe du iige mu ráfilihttu duinna lihkahuvvo, cealká Hearrá, du árpmiheaddji.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!