28. november 2023

Dagens bibelord

Matteus 21,10–17

Les i nettbibelen

10Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» ... Vis hele teksten

10Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.» 14På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!» 17Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Dagens bibelord

Matteus 21,10–17

Les i nettbibelen

10Då han drog inn i Jerusalem, vart det uro i heile byen, og dei spurde: «Kven er dette?» 11Og folkehopen svara: «Det er profeten Jesus frå Nasaret i Galilea.» ... Vis hele teksten

10Då han drog inn i Jerusalem, vart det uro i heile byen, og dei spurde: «Kven er dette?» 11Og folkehopen svara: «Det er profeten Jesus frå Nasaret i Galilea.» 12Så gjekk Jesus inn på tempelplassen og dreiv ut alle som selde og kjøpte der. Han velte borda til pengevekslarane og benkene til dei som selde duer 13og sa til dei: «Det står skrive: Mitt hus skal kallast eit bønehus. Men de gjer det til ei røvarhòle.» 14På tempelplassen kom nokre blinde og lamme til han, og han lækte dei. 15Men då overprestane og dei skriftlærde såg undera han gjorde og høyrde borna som ropa i heilagdomen: «Hosianna, Davids son!» vart dei arge 16og sa til han: «Høyrer du kva dei seier?» «Ja», svara Jesus. «Har de aldri lese dette ordet: Frå munnen på småborn og spedborn har du late lovsong lyda!» 17Så gjekk han frå dei og ut av byen, til Betania. Der var han om natta.

Dagens bibelord

Matteus 21,10–17

Les i nettbibelen

10Go son bođii Jerusalemii, de oppa gávpot lihkadišgođii, ja buohkat jerre: “Gii son lea?” 11Olbmot dadje: “Son lea Jesus, profehta Nasaretis Galileas eret.” ... Vis hele teksten

10Go son bođii Jerusalemii, de oppa gávpot lihkadišgođii, ja buohkat jerre: “Gii son lea?” 11Olbmot dadje: “Son lea Jesus, profehta Nasaretis Galileas eret.” 12Jesus manai tempelii ja ájii olggos buohkaid geat ledje doppe vuovdimin ja oastimin. Son gomihii ruhtacuvkeheddjiid bevddiid ja duvvávuvdiid beaŋkkaid 13ja celkkii sidjiide: “Lea čállojuvvon: Mu viessu lea rohkadusa viessu. Muhto dii dahkabehtet dan rievvárbiedjun.” 14Jesusa lusa tempelii bohte čalmmeheamit ja lápmásat, ja son buoridii sin. 15Muhto go bajimusbáhpat ja čáloahppavaččat oidne oavdduid maid son dagai, ja gulle mánáid čuorvumin tempelis: “Hosianna, Davida bárdni!” de sii moaráskedje 16ja dadje sutnje: “Gulatgo maid dat dadjet?” Jesus vástidii: “De gulan. Ehpetgo leat goassege lohkan: Uhcahaččaid ja njuoratmánáid čuorvumiid don leat dahkan alccesat máidnumin?” 17De son guđii sin dasa, vulggii gávpoga olggobeallái Betaniai ja idjadii doppe.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave