15. april 2024

Dagens bibelord

Johannes 10,11-18

Les i nettbibelen

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. ... Vis hele teksten

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. 17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

Dagens bibelord

Johannes 10,11-18

Les i nettbibelen

11 Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene. 12 Men leigekaren, som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei frå kvarandre. 13... Vis hele teksten

11 Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene. 12 Men leigekaren, som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei frå kvarandre. 13 For han er leigekar og har ikkje omsorg for sauene. 14 Eg er den gode gjetaren. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og eg kjenner Far. Eg set livet til for sauene. 16 Eg har òg andre sauer, som ikkje høyrer til denne flokken. Dei òg må eg leia; dei skal høyra mi røyst, og det skal bli éin flokk og éin gjetar. 17 Far elskar meg fordi eg set livet til så eg kan ta det tilbake. 18 Ingen tek livet mitt, eg gjev det frivillig. Eg har makt til å gje det, og eg har makt til å ta det tilbake. Denne oppgåva fekk eg av Far min.»

Dagens bibelord

Johannes 10,11-18

Les i nettbibelen

11 Mun lean buorre báimman. Buorre báimman addá heakkas sávzzaid ovddas. 12 Muhto bálkkolaš ii leat albma báimman eaige sávzzat leat su, ja go son oaidná gumppe boahtimin, de son guođđá ealu ja báhtara. Gumpe rohkkáha sávzzaid ja biđge ealu, 13... Vis hele teksten

11 Mun lean buorre báimman. Buorre báimman addá heakkas sávzzaid ovddas. 12 Muhto bálkkolaš ii leat albma báimman eaige sávzzat leat su, ja go son oaidná gumppe boahtimin, de son guođđá ealu ja báhtara. Gumpe rohkkáha sávzzaid ja biđge ealu, 13 danne go bálkáhuvvon báimman ii beroš sávzzain. 14 Mun lean buorre báimman. Mun dovddan sávzzaidan ja mu sávzzat dovdet mu, 15 nugo Áhčči dovdá mu ja mun dovddan Áhči. Mun attán iežan heakka sávzzaid ovddas. 16 Mus leat maiddái eará sávzzat mat eai gula dán sávzagárdái, ja mun ferten geahččat maiddái daid. Dat guldalit mu jiena, ja nu šaddá okta eallu ja okta báimman. 17 Áhčči ráhkista mu, danne go mun attán iežan heakka, vai oaččun dan fas. 18 Ii oktage váldde dan mus, mun ieš attán dan. Mus lea fápmu addit dan ja fápmu dan fas váldit. Dan gohččuma mun lean ožžon Áhčistan.”

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!