17. juni 2024

Dagens bibelord

Kolosserne 2,6-15

Les i nettbibelen

6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, 7 vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! 8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som... Vis hele teksten

6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, 7 vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! 8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. 9 For i hans kropp bor hele guddomsfylden, 10 og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. 11 I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. 12 For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av misgjerningene og det uomskårne kjøttet deres. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Dagens bibelord

Kolossarane 2,6-15

Les i nettbibelen

6 Når de har teke imot Kristus Jesus som Herre, så lev då i han, 7 rotfeste i han og oppbygde på han! Stå faste i den trua de er opplærte i, og lat dykkar takk fløyma! 8 Sjå til at ingen får fanga dykk med visdomslære og tomt bedrag som kjem... Vis hele teksten

6 Når de har teke imot Kristus Jesus som Herre, så lev då i han, 7 rotfeste i han og oppbygde på han! Stå faste i den trua de er opplærte i, og lat dykkar takk fløyma! 8 Sjå til at ingen får fanga dykk med visdomslære og tomt bedrag som kjem frå menneskelege overleveringar, frå grunnkreftene i verda og ikkje frå Kristus. 9 For i hans kropp bur heile guddomsfylden, 10 og i han, som er hovudet for alle makter og åndskrefter, har de fått denne fylden. 11 I han vart de òg omskorne, men ikkje av menneskehender. De vart omskorne med Kristi omskjering då de la av den kroppen som kjøtet har makta over. 12 For i dåpen vart de gravlagde med han; der vart de òg oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp frå dei døde. 13 De var døde på grunn av misgjerningane og det uomskorne kjøtet dykkar. Men han gjorde dykk levande saman med Kristus då han tilgav oss alle våre misgjerningar. 14 Skuldbrevet mot oss sletta han, det som var skrive med lovbod; han tok det bort frå oss då han nagla det til krossen. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og viste dei fram til spott og spe då han synte seg som sigerherre over dei på krossen.

Dagens bibelord

Kolossa 2,6-15

Les i nettbibelen

6 Go dii lehpet váldán vuostá Hearrá Jesus Kristusa, de ellet su siste. 7 Ruohtasmuvvet sutnje, ráhkadehket iežadet eallima su vehkii, nanusmuvvet oskkus nugo didjiide lea oahpahuvvon ja giitalehket Ipmila valljugasat. 8 Váruhehket vai ii... Vis hele teksten

6 Go dii lehpet váldán vuostá Hearrá Jesus Kristusa, de ellet su siste. 7 Ruohtasmuvvet sutnje, ráhkadehket iežadet eallima su vehkii, nanusmuvvet oskkus nugo didjiide lea oahpahuvvon ja giitalehket Ipmila valljugasat. 8 Váruhehket vai ii oktage giela din guoros ja behtolaš viissisvuođaoahpaiguin mat vuođđuduvvet olbmuid árbevieruide ja dán máilmmi álgofámuide eaige Kristusii. 9 Dasgo su siste orru rumašlaččat oppa ipmilvuođa dievasvuohta, 10 ja su siste maiddái dii lehpet beassan dán dievasvuhtii. Son lea buot oaivámuččaid ja fámuid oaivi. 11 Su siste dii lehpet maiddái birračuhppojuvvon, ehpet olbmo gieđain, muhto Kristusa birračuohpahusain, dalle go suttolaš rumaš nullojuvvui eret. 12 Gásttas dii oktan suinna hávdáduvvuidet ja čuoččáldahttojuvvuidet eallimii, go oskkuidet Ipmilii gii fámuinis čuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte. 13 Dii leiddet jápmán danin go leiddet suddudan ehpetge lean birračuhppojuvvon, muhto Ipmil dagai din eallin oktan Kristusiin. Son attii midjiide buot min suttuid ándagassii, 14 sihkui vealgegirjji mii lei min vuostá, oktan lága gáibádusaiguin ja duššadii dan go návlii dan russii. 15 Son vearjjohuhtii oaivámuččaid ja válddiid ja bijai daid heahpadii, go son divttii Kristusa vuoitit daid badjel.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!