15. juni 2024

Dagens bibelord

1. Peter 3,13-17

Les i nettbibelen

13 Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14 Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15 men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til... Vis hele teksten

13 Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14 Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15 men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16 Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. 17 Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde.

Dagens bibelord

1. Peter 3,13-17

Les i nettbibelen

13 Og kven kan gjera dykk vondt når de brenn for det gode? 14 Men om de lid for rettferd skuld, då er de sæle. Ver ikkje redde for dei og lat dykk ikkje skremma, 15 men hald Kristus heilag som Herre i hjartet! Ver alltid førebudde, så de kan svara... Vis hele teksten

13 Og kven kan gjera dykk vondt når de brenn for det gode? 14 Men om de lid for rettferd skuld, då er de sæle. Ver ikkje redde for dei og lat dykk ikkje skremma, 15 men hald Kristus heilag som Herre i hjartet! Ver alltid førebudde, så de kan svara for dykk når nokon krev dykk til rekneskap for det håpet de eig. 16 Men gjer det audmjukt og med gudsfrykt, så de kan ha eit godt samvit. Då skal dei som talar vondt om dykkar gode livsferd i Kristus, bli til skamme med skuldingane sine. 17 For det er betre å lida, om Gud så vil, når ein gjer godt, enn når ein gjer vondt.

Dagens bibelord

1. Peter 3,13-17

Les i nettbibelen

13 Gii sáhttá din vahágahttit, jos dii áŋgirit viggabehtet dahkat buriid? 14 Ja vaikko dii vel šattašeiddet gillát vanhurskkisvuođa dihte, de lehpet ávdugasat. Allet sis bala alletge suorgan, 15 muhto basuhehket Hearrá Kristusa... Vis hele teksten

13 Gii sáhttá din vahágahttit, jos dii áŋgirit viggabehtet dahkat buriid? 14 Ja vaikko dii vel šattašeiddet gillát vanhurskkisvuođa dihte, de lehpet ávdugasat. Allet sis bala alletge suorgan, 15 muhto basuhehket Hearrá Kristusa váimmusteattet ja lehket álo gárvásat vástidit juohkehažžii gii jearrá din doaivvu vuođđudusa. 16 Muhto vástidehket vuollegaččat ja gudnejahttimiin ja bisuhehket oamedovddu buhtisin, vai dat geat hiddjidit din buori eallima kristtalažžan, šaddet heahpadii. 17 Buoret lea dahkat buriid ja gillát, jos Ipmil nu dáhttu, go gillát bahás daguid geažil.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!