01. oktober 2023

Dagens bibelord

Matteus 8,14–17

Les i nettbibelen

14Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. ... Vis hele teksten

14Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. 16Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 17Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.

Dagens bibelord

Matteus 8,14–17

Les i nettbibelen

14Då Jesus kom heim til Peter, fekk han sjå at svigermor hans låg og hadde feber. 15Han rørte ved handa hennar. Då gav feberen seg, og ho stod opp og tente han. ... Vis hele teksten

14Då Jesus kom heim til Peter, fekk han sjå at svigermor hans låg og hadde feber. 15Han rørte ved handa hennar. Då gav feberen seg, og ho stod opp og tente han. 16Då det vart kveld, kom dei til han med mange som hadde vonde ånder. Han dreiv ut åndene med eit ord og lækte alle som var sjuke. 17Slik skulle det oppfyllast, det ordet som er tala gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sjukdomar.

Dagens bibelord

Matteus 8,14–17

Les i nettbibelen

14Jesus bođii Petera geahčái ja oinnii ahte Petera vuoni lei veallámin seaŋggas ja buohcamin čoaskindávddas. 15Jesus guoskkahii su gieđa, ja čoaskindávda luittii su. Nisson lihkai seaŋggas ja bálvališgođii Jesusa. ... Vis hele teksten

14Jesus bođii Petera geahčái ja oinnii ahte Petera vuoni lei veallámin seaŋggas ja buohcamin čoaskindávddas. 15Jesus guoskkahii su gieđa, ja čoaskindávda luittii su. Nisson lihkai seaŋggas ja bálvališgođii Jesusa. 16Go šattai eahket, de Jesusa lusa buktojuvvojedje olusat geain ledje bahás vuoiŋŋat. Son ájii vuoiŋŋaid olggos sániinis ja buoridii buot buhcciid, 17vai ollašuvvá dat mii lea celkojuvvon profehta Jesaja bokte: Son guttii min buozalvasaid, son válddii min gibuid iežas noađđin.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave