15. juli 2024

Dagens bibelord

Matteus 6,19-24

Les i nettbibelen

19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og makk ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller makk ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten... Vis hele teksten

19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og makk ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller makk ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. 22 Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket! 24 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Dagens bibelord

Matteus 6,19-24

Les i nettbibelen

19 Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og makk øydelegg og tjuvar bryt seg inn og stel. 20 Men samla dykk skattar i himmelen, der verken møll eller makk øydelegg og tjuvar ikkje bryt seg inn og stel. 21 For der skatten din er, vil... Vis hele teksten

19 Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og makk øydelegg og tjuvar bryt seg inn og stel. 20 Men samla dykk skattar i himmelen, der verken møll eller makk øydelegg og tjuvar ikkje bryt seg inn og stel. 21 For der skatten din er, vil hjartet ditt òg vera. 22 Auget er kroppens lampe. Er auget ditt klårt, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men er auget ditt sjukt, er det fordi kroppen er fylt av mørker. Er no lyset i deg mørker, kor djupt blir ikkje mørkret då! 24 Ingen slave kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon.

Dagens bibelord

Matteus 6,19-24

Les i nettbibelen

19 Allet čohkke alcceseattet dávviriid eatnama ala. Dáppe muohcu ja ruosta billista ja suollagat gaikot sisa ja suoládit. 20 Čohkkejehket alcceseattet dávviriid albmái. Doppe ii muohcu iige ruosta billis eaige suollagat gaikko sisa ja suolát. ... Vis hele teksten

19 Allet čohkke alcceseattet dávviriid eatnama ala. Dáppe muohcu ja ruosta billista ja suollagat gaikot sisa ja suoládit. 20 Čohkkejehket alcceseattet dávviriid albmái. Doppe ii muohcu iige ruosta billis eaige suollagat gaikko sisa ja suolát. 21 Gos du dávvir lea, de doppe lea maiddái du váibmu. 22 Čalbmi lea rupmaša lámpá. Jos du čalbmi lea čielggas, de oppa du rumaš šaddá čuovgadin, 23 muhto jos du čalbmi lea buozas, de oppa du rumaš šaddá seavdnjadin. Jos nappo čuovga mii lea du siste, lea seavdnjadas, de man stuorisin šaddá dalle seavdnjadas! 24 Ii oktage sáhte bálvalit guokte hearrá. Jos son ráhkista nuppi, de son vašuha nuppi; jos son atná árvvus nuppi, de son badjelgeahččá nuppi. Ehpet dii sáhte bálvalit sihke Ipmila ja mammona.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum