18. april 2024

Dagens bibelord

Johannes 13,12-17

Les i nettbibelen

12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13 Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14 Når jeg... Vis hele teksten

12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13 Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14 Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15 Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. 16 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Slaven er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. 17 Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.

Dagens bibelord

Johannes 13,12-17

Les i nettbibelen

12 Då han hadde vaska føtene deira og teke på seg kappa, tok han plass ved bordet att. Så sa han til dei: «Skjønar de kva det er eg har gjort for dykk? 13 De kallar meg meister og herre, og det med rette, for det er eg. 14 Når no eg, herren og... Vis hele teksten

12 Då han hadde vaska føtene deira og teke på seg kappa, tok han plass ved bordet att. Så sa han til dei: «Skjønar de kva det er eg har gjort for dykk? 13 De kallar meg meister og herre, og det med rette, for det er eg. 14 Når no eg, herren og meisteren, har vaska føtene dykkar, då skyldar de òg å vaska føtene til kvarandre. 15 Det er eit føredøme eg har gjeve dykk: Som eg har gjort mot dykk, skal de òg gjera. 16 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Ein slave er ikkje større enn herren sin, og ein utsending er ikkje større enn den som har sendt han. 17 No veit de dette. Og sæle er de så sant de gjer etter det.

Dagens bibelord

Johannes 13,12-17

Les i nettbibelen

12 Go Jesus lei bassan sin julggiid, de son gárvodii oalgebiktasa ja manai fas beavdái. Son celkkii sidjiide: “Ipmirdehpetgo dii maid mun dahken didjiide? 13 Dii gohčodehpet mu oahpaheaddjin ja hearrán, ja dii lehpet vuoigadis, danin go dat mun... Vis hele teksten

12 Go Jesus lei bassan sin julggiid, de son gárvodii oalgebiktasa ja manai fas beavdái. Son celkkii sidjiide: “Ipmirdehpetgo dii maid mun dahken didjiide? 13 Dii gohčodehpet mu oahpaheaddjin ja hearrán, ja dii lehpet vuoigadis, danin go dat mun lean. 14 Jos dál mun, din hearrá ja oahpaheaddji, lean bassan din julggiid, de diinai lehpet geatnegasat bassat guhtet guimmiideattet julggiid. 15 Mun adden didjiide ovdamearkka, vai dii dahkabehtet nugo mun dahken didjiide. 16 Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Bálvaleaddji ii leat stuorit go su hearrá, iige áirras stuorit go dat gii su lea vuolggahan. 17 Go dii diehtibehtet dán ja dahkabehtet dan mielde, de lehpet ávdugasat.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!