08. desember 2023

Dagens bibelord

Hebreerne 10,35-39

Les i nettbibelen

35 Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. 36 Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. 37 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. ... Vis hele teksten

35 Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. 36 Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. 37 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. 38 Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. 39 Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel.

Dagens bibelord

Hebrearane 10,35-39

Les i nettbibelen

35 Kast ikkje bort frimodet dykkar! For det gjev stor løn. 36 De treng tolmod, så de kan gjera Guds vilje og vinna det som er lova. 37 For enno er det berre ei lita stund, så kjem han som skal koma, og han skal ikkje dryga. 38 Min... Vis hele teksten

35 Kast ikkje bort frimodet dykkar! For det gjev stor løn. 36 De treng tolmod, så de kan gjera Guds vilje og vinna det som er lova. 37 For enno er det berre ei lita stund, så kjem han som skal koma, og han skal ikkje dryga. 38 Min rettferdige skal leva ved tru; men dreg han seg unna, har mi sjel inga glede i han. 39 Men vi er ikkje av dei som dreg seg unna og går fortapt, men av dei som trur og bergar si sjel.

Dagens bibelord

Hebrea 10,35-39

Les i nettbibelen

35 Allet dan dihte suhppe eret iežadet roahkkatvuođa, danne go dan bálká lea stuoris. 36 Dii dárbbašehpet gierdavašvuođa vai beassabehtet ollašuhttit Ipmila dáhtu ja oažžubehtet dan maid son lea lohpidan. 37 Celkojuvvonhan lea: Dušše hui... Vis hele teksten

35 Allet dan dihte suhppe eret iežadet roahkkatvuođa, danne go dan bálká lea stuoris. 36 Dii dárbbašehpet gierdavašvuođa vai beassabehtet ollašuhttit Ipmila dáhtu ja oažžubehtet dan maid son lea lohpidan. 37 Celkojuvvonhan lea: Dušše hui oanehis áiggáš vel, de boahtá son gii galgá boahtit, iige son ádján. 38 Go mu vanhurskkis bálvaleaddji osku, de son oažžu eallit, muhto jos son gáidá oskkus, de mun in sutnje liiko. 39 Mii eat gula daidda geat gáidet ja gártet gáđohussii, muhto daidda geat oskot ja bestet iežaset sielu.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave