24. september 2023

Dagens bibelord

Johannes 11,32–44

Les i nettbibelen

32Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 33Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, ... Vis hele teksten

32Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 33Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, 34og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. 35Jesus gråt. 36«Se hvor glad han var i ham», sa jødene. 37Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» 38Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. 39Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» 40Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» 41Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. 42Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» 43Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 44Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs ham og la ham gå!»

Dagens bibelord

Johannes 11,32–44

Les i nettbibelen

32Som no Maria kom dit Jesus var, og fekk sjå han, kasta ho seg ned for føtene hans og sa: «Herre, hadde du vore her, hadde ikkje bror min døydd.» 33Då Jesus såg at dei gret, både ho og alle jødane som følgde henne, vart han oppskaka og opprørt i sitt indre, ... Vis hele teksten

32Som no Maria kom dit Jesus var, og fekk sjå han, kasta ho seg ned for føtene hans og sa: «Herre, hadde du vore her, hadde ikkje bror min døydd.» 33Då Jesus såg at dei gret, både ho og alle jødane som følgde henne, vart han oppskaka og opprørt i sitt indre, 34og han sa: «Kvar har de lagt han?» «Kom og sjå, Herre», svara dei. 35Jesus gret. 36Då sa jødane: «Sjå kor glad han var i han.» 37Men somme av dei sa: «Han som opna auga på ein som var blind, kunne ikkje han ha hindra at denne mannen døydde?» 38Jesus vart igjen opprørt og gjekk bort til grava. Det var ei hòle, og det låg ein stein framfor opninga. 39«Ta bort steinen!» seier Jesus. «Herre», seier Marta, syster til den døde, «det luktar alt av han, for han har lege fire dagar i grava.» 40Jesus seier til henne: «Sa eg deg ikkje at dersom du trur, skal du få sjå Guds herlegdom?» 41Så tok dei steinen ifrå. Og Jesus såg opp mot himmelen og sa: «Far, eg takkar deg fordi du har høyrt meg. 42Eg visste at du alltid høyrer meg. Men eg seier dette på grunn av folket som står omkring, så dei skal tru at det er du som har sendt meg.» 43Då han hadde sagt det, ropa han høgt: «Lasarus, kom ut!» 44Og den døde kom ut med hendene og føtene sveipte i likklede og med ein duk bunden over andletet. Jesus sa til dei: «Løys han og lat han gå!»

Dagens bibelord

Johannes 11,32–44

Les i nettbibelen

32Go Maria ollii dohko gos Jesus lei, de son luoitádii su julggiid ovdii ja dajai: “Hearrá, jos don livččet leamaš dáppe, de mu viellja ii livčče jápmán.” ... Vis hele teksten

32Go Maria ollii dohko gos Jesus lei, de son luoitádii su julggiid ovdii ja dajai: “Hearrá, jos don livččet leamaš dáppe, de mu viellja ii livčče jápmán.” 33Go Jesus oinnii mo Maria čierui ja mo juvddálaččat geat ledje boahtán su mielde, maiddái čirro, de son njuorranii sakka, 34ja son jearai: “Gosa dii lehpet bidjan su?” Sii vástidedje: “Hearrá, boađe geahččat.” 35Jesus čierui. 36Juvddálaččat dadje: “Geahča, man ráhkis Lasarus lei sutnje.” 37Muhto soapmásat sis dadje: “Go son rabastii čalmmeheami čalmmiid, de son livččii maiddái sáhttán eastadit Lasarusa jápmimis?” 38Jesus njuorranii fas sakka go bođii hávddi lusa. Hávdi lei bákteráigi man ovdii lei fierahuvvon geađgi. 39Jesus gohčui: “Váldet geađggi eret!” Marta, jábmi oabbá, dajai sutnje: “Hearrá, son bahčiida juo, dasgo son lea hávddis juo njealját beaivvi.” 40Jesus celkkii sutnje: “Ingo mun cealkán dutnje ahte jos oskkut, de beasat oaidnit Ipmila hearvásvuođa?” 41Dalle geađgi fierahuvvui eret. Jesus bajidii čalmmiid almmi guvlui ja celkkii: “Áhčči, mun giittán du go don leat gullan mu. 42Mun gal dieđán ahte don álo gulat mu, muhto mun cealkkán dán dáid olbmuid dihte geat čužžot dás, vai sii oskot ahte don leat vuolggahan mu.” 43Go son lei dan cealkán, de son čurvii alla jienain: “Lasarus, boađe olggos!” 44Dalle jábmi bođii olggos hávddis, gieđat ja juolggit gissojuvvon liikavárjjuid sisa ja liidni čadnojuvvon muođuid ovdii. Jesus celkkii: “Čovdet su ja diktet su mannat.”

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave