Dagens bibelord 24.05.2022

Efesarane 4,1–9

1 Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2 mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3 Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4 éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5 éin Herre, éi tru, éin dåp, 6 éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7 Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8 Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9 Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?

Kilde: www.bibel.no