28.09.2021: 2 Mos 23,20–26

20 Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. ...