27.09.2022: Hebr 1,10-14

10 Og videre:
           Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen,
           og himmelen er et verk av dine hender.
          
   
...