Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Guds ord har makt
9Et domsord.
        Herrens ord er i landet Hadrak,
        og i Damaskus slår det seg ned,
        – for menneskene retter blikket mot Herren
        likesom alle Israels stammer –
   
 2 ja, også i Hamat som grenser til det,
        og i Tyrus og Sidon, der de er så vise.
   
 3 Tyrus bygde seg festningsverk,
        hauget opp sølv som mold
        og rent gull som avfall i gaten.
   
 4 Se, Herren vil innta byen
        og styrte festningsverkene i havet;
        byen skal fortæres av ild.
   
 5 Asjkalon skal se det og frykte,
        Gasa skal skjelve av angst,
        likeså Ekron, for dens håp blir til skamme.
        Gasa skal miste sin konge
        og Asjkalon sine innbyggere;
   
 6 i Asjdod skal det bo et blandingsfolk.
        Jeg vil gjøre ende på filisternes stolthet;
   
 7 jeg vil fjerne blodet fra deres munn
        og ta styggedommen bort fra deres tenner.
        Men de som blir igjen, skal tilhøre vår Gud
        og være som høvdinger i Juda;
        Ekron skal være som jebusittene.
   
 8 Jeg vil slå vakt om mitt hus
        til vern mot dem som kommer og går.
        Aldri mer skal noen voldsherre
        dra fram imot dem.
        For nå har jeg sett det med egne øyne.

Fredskongen på Sion
 9 Rop høyt av glede, Sions datter,
        bryt ut i jubel, Jerusalem!
        Se, din konge kommer til deg.
        Rettferdig er han, og seier er gitt ham;
        ydmyk er han og rir på et esel,
        på den unge eselfolen.
   
10 Jeg vil utrydde vognene i Efraim
        og hestene i Jerusalem,
        og stridsbuen skal brytes i stykker.
        Han skal skape fred for folkene,
        hans velde skal nå fra hav til hav,
        fra Eufrat til jordens ender.
        

Herren skal stride for sitt folk
11 Ja, for ditt paktsblods skyld
        vil jeg la dine fanger slippe ut
        av brønnen som det ikke er vann i.
   
12 «Vend hjem til borgen,
        dere fanger som har håp.»
        I dag forkynner jeg:
        «Jeg vil gi deg dobbelt igjen.»
   
13 For jeg har spent Juda som en bue
        og lagt Efraim på som en pil.
        Jeg vil egge dine sønner, Sion,
        mot dine sønner, Javan,
        og jeg gjør deg lik en krigers sverd.
   
14 Herren skal åpenbare seg over dem,
        hans pil skal fare ut som et lyn.
        Herren Gud skal la hornet gjalle
        og fare fram i storm fra sør.
   
15 Herren, Allhærs Gud, skal verne dem.
        De skal spise, og tråkke på slyngesteiner,
        de skal drikke og bråke
        som om de var drukne av vin;
        både offerskåler og alterhjørner skal fylles.
   
16 Den dagen skal Herren deres Gud
        berge sitt folk som en saueflokk.
        Som steiner i et diadem
        skal de funkle i hans land.
   
17 Ja, hvor godt og fagert det er!
        Kornet får guttene til å trives
        og vinen pikene til å blomstre.
Sak 9,1 viser til Sal 33,13ff, Jer 32,19
Note Hadrak: arameerrike nord for Hamat (v. 2).
Sak 9,2 viser til Esek 26,1ff, Am 6,2
Note: [2 Sam 8,9.]
Sak 9,5 viser til Jer 47,1ff
Note fjerne blodet: Sml. 3 Mos 17,10ff.
Sak 9,9 viser til Matt 21,5, Hebr 5,7ff
Note rir på et esel: gammel kongelig tradisjon fra den tid eselet var et fornemt ridedyr. Sml. 1 Mos 49,11; 1 Kong 1,33.
Sak 9,10 viser til Sal 72,3-7f, Jes 2,4, Mi 4,3
Note: [Jes 7,2.]
Sak 9,11 viser til 1 Mos 37,20ff, 2 Mos 24,5ff, Jer 38,6
Note paktsblod: Pakten ble inngått og opprettholdt med blodige offer. Tiltalen («ditt») gjelder Sion (sml. v. 9).
Note: [Jes 66,19.]
Forrige kapittelNeste kapittel

23. april 2021

Dagens Bibelord

Filipperne 3,12–14

Les i nettbibelen

12Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. ... Vis hele teksten

12Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.