Velg kirkeårsdag

6. søndag i påsketiden

7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.
   
9 Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.
   
12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.
   

Matt 7,7-12

17 Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom – for din egen skyld, Herre. 18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk.»
   

Dan 9,17-19

11 Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.
   

3 Joh 1,11

1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, 2 og Jesus og disiplene hans var også innbudt. 3 Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men hans mor sa til tjenerne: «Det han sier dere, skal dere gjøre.»
   
6 Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert av dem tok to eller tre anker. 7 «Fyll karene med vann,» sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren,» sa han. De bar det til kjøkemesteren, 9 og han smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da bad han brudgommen komme 10 og sa: «Andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
   
11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Joh 2,1-11

23 Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. 24 Da de andre hørte det, forenet de seg alle i bønn til Gud og sa: «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du talte ved Den Hellige Ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si:
        Hvorfor raste folkeslagene?
        Hvorfor la folkene unyttige planer?
   
26 Jordens konger trådte fram,
        og fyrstene slo seg sammen
        mot Herren og hans Salvede.
   
27 Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels stammer, 28 for å gjøre det du i din makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje. 29 Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet. 30 Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn.»
   
31 Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

Apg 4,23-31

09. mai 2021

Dagens Bibelord

Matteus 7,7–12

Les i nettbibelen

7Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. 8For kvar den som bed, han får; og den som leitar, han finn, og den som bankar på, skal det latast opp for. 9Eller kven av dykk gjev son sin ein stein når han bed om brød, ... Vis hele teksten

7Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. 8For kvar den som bed, han får; og den som leitar, han finn, og den som bankar på, skal det latast opp for. 9Eller kven av dykk gjev son sin ein stein når han bed om brød, 10eller ein orm når han bed om fisk? 11Når då de som er vonde, veit å gje borna dykkar gode gåver, kor mykje meir skal ikkje då Far dykkar i himmelen gje gode gåver til dei som bed han! 12Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei. For det er dette lova og profetane seier.