25. mars 2023

Dagens bibelord

Galaterne 4,4

Les i nettbibelen

4Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.

4Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.

Dagens bibelord

Galatarane 4,4

Les i nettbibelen

4Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova.

4Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova.

Dagens bibelord

Galatarane 4,4

Les i nettbibelen

4Muhto go áigi lei dievvan, de Ipmil vuolggahii deike Bártnis. Son riegádii nissonis ja riegádii lága vuolde,

4Muhto go áigi lei dievvan, de Ipmil vuolggahii deike Bártnis. Son riegádii nissonis ja riegádii lága vuolde,

Dagens Bibelord

45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

Dagens bibelord finnes også som RSS i ordinær og kort utgave.