28. september 2023

Dagens bibelord

Jesaja 53,1–5

Les i nettbibelen

1Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? 2Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. ... Vis hele teksten

1Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? 2Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. 3Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. 4Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. 5Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Dagens bibelord

Jesaja 53,1–5

Les i nettbibelen

1Kven trudde bodskapen vi fekk? Kven vart Herrens arm openberra for? 2Han skaut opp som ei spire for hans andlet, som ein renning av tørr jord. Han hadde ingen herleg skapnad vi kunne sjå på, ikkje ein utsjånad vi kunne gleda oss over. ... Vis hele teksten

1Kven trudde bodskapen vi fekk? Kven vart Herrens arm openberra for? 2Han skaut opp som ei spire for hans andlet, som ein renning av tørr jord. Han hadde ingen herleg skapnad vi kunne sjå på, ikkje ein utsjånad vi kunne gleda oss over. 3Han var forakta, forlaten av menneske, ein mann av smerte, kjend med sjukdom, ein dei løyner andletet for. Han var forakta, vi rekna han ikkje for noko. 4Sanneleg, våre sjukdomar tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte: Han er ramma, slegen av Gud og plaga. 5Men han vart såra for våre brot, knust for våre synder. Straffa låg på han, vi fekk fred, ved hans sår vart vi lækte.

Dagens bibelord

Jesaja 53,1–5

Les i nettbibelen

1Guhtemuš mis oskkui sáhkii maid gulaimet, geasa Hearrá fápmu lei almmus? 2Son bohciidii Hearrá muođuid ovddas dego vesá, nugo ruohtasihtu goikeeatnamis. Ii sus lean čábbodat iige hámálašvuohta mii livččii geasuhan min, ii neahku masa livččiimet liikon. ... Vis hele teksten

1Guhtemuš mis oskkui sáhkii maid gulaimet, geasa Hearrá fápmu lei almmus? 2Son bohciidii Hearrá muođuid ovddas dego vesá, nugo ruohtasihtu goikeeatnamis. Ii sus lean čábbodat iige hámálašvuohta mii livččii geasuhan min, ii neahku masa livččiimet liikon. 3Son lei badjelgehččojuvvon ja olbmuid hilggohas, gibuid olmmái, buozalvassii oahpis, gean ovddas olbmot čihke muođuideaset. Son lei badjelgehččojuvvon, eatge mii atnán su maninge. 4Muhto min buozalvasaid son guttii, min gibuid son válddii iežas noađđin. Mii navddiimet su gillát ráŋggáštusa, gáttiimet ahte Ipmil časkkii ja givssidii su, 5vaikko son hávvádahttojuvvui min rihkkumiid dihte, cuvkejuvvui min vearredaguid geažil. Son ráŋggáštuvvui vai mii anášeimmet ráfi, su háviid hattiin mii leat dálkkoduvvon.

Dagens Bibelord

18 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. 19 For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21 for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. 23 Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

Dagens bibelord finnes også som RSS i ordinær og kort utgave.