02. oktober 2023

Dagens bibelord

Markus 1,40–42

Les i nettbibelen

40En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» ... Vis hele teksten

40En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 42Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.

Dagens bibelord

Markus 1,40–42

Les i nettbibelen

40Ein mann som var spedalsk, kom til han, fall på kne og bad: «Dersom du vil, kan du gjera meg rein.» 41Jesus fekk inderleg medkjensle med han, rette ut handa og rørte ved han. «Eg vil», sa han. «Bli rein!» 42Med det same var sjukdomen borte, og mannen vart rein.

40Ein mann som var spedalsk, kom til han, fall på kne og bad: «Dersom du vil, kan du gjera meg rein.» 41Jesus fekk inderleg medkjensle med han, rette ut handa og rørte ved han. «Eg vil», sa han. «Bli rein!» 42Med det same var sjukdomen borte, og mannen vart rein.

Dagens bibelord

Markus 1,40–42

Les i nettbibelen

40Jesusa lusa bođii spihtálaš olmmái gii čippostii su ovdii, ánui sus veahki ja celkkii: “Jos don dáhtut, de don veaját buhtistit mu.” 41Jesus árkkášii su njuorrasit. Son geigii gieđa, guoskkahii su ja celkkii sutnje: “Mun dáhtun. Šatta buhtisin!” ... Vis hele teksten

40Jesusa lusa bođii spihtálaš olmmái gii čippostii su ovdii, ánui sus veahki ja celkkii: “Jos don dáhtut, de don veaját buhtistit mu.” 41Jesus árkkášii su njuorrasit. Son geigii gieđa, guoskkahii su ja celkkii sutnje: “Mun dáhtun. Šatta buhtisin!” 42Dallánaga spihtáldávda vulggii olbmás, ja son šattai buhtisin.

Dagens Bibelord

40 Og en spedalsk kom til ham og bad ham og falt på kne for ham og sa: Om du vil, så kan du rense mig. 41 Og han ynkedes inderlig over ham, Og rakte sin hånd ut og rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! 42 Og straks forlot spedalskheten ham, og han blev renset.

Dagens bibelord finnes også som RSS i ordinær og kort utgave.