Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Ord av Amos, ein sauebonde frå Tekoa, det han såg om Israel i dei dagane då Ussia var konge i Juda og Jeroboam, son til Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.
Dom over grannefolka
     2 Han sa:
           Herren brøler frå Sion,
          frå Jerusalem ljomar røysta hans.
          Beitemarkene til gjetarane skal sørgja,
          Karmels topp skal tørka.
          
   
 3 Så seier Herren:
          Tre ugjerningar av Damaskus, ja, fire
          – eg held det ikkje tilbake!
          For dei treskte Gilead med jerntaggar.
          
   
 4 Eg sender eld mot Hasaels hus,
          han skal øyda Ben-Hadads borger.
          
   
 5 Eg bryt sund portbommen i Damaskus,
          ryddar ut han som tronar i Aven-dalen,
          og han som ber septer i Bet-Eden.
          Folket i Aram skal i eksil til Kir,
          seier Herren.
          
   
 6 Så seier Herren:
          Tre ugjerningar av Gaza, ja, fire
          – eg held det ikkje tilbake!
          For dei dreiv alle i eksil og gav dei over til Edom.
          
   
 7 Eg sender eld mot muren kring Gaza,
          han skal øyda borgene hennar.
          
   
 8 Eg ryddar ut han som tronar i Asjdod,
          og han som ber septer i Asjkalon.
          Eg lyfter handa mot Ekron,
          og resten av filistrane skal gå til grunne,
          seier Herren Gud.
          
   
 9 Så seier Herren:
          Tre ugjerningar av Tyros, ja, fire
          – eg held det ikkje tilbake!
          For dei gav over til Edom alle som dei dreiv i eksil,
          dei kom ikkje pakta mellom brør i hug.
          
   
10 Eg sender eld mot muren kring Tyros,
          han skal øyda borgene der.
          
   
11 Så seier Herren:
          Tre ugjerningar av Edom, ja, fire
          – eg held det ikkje tilbake!
          For dei jaga brørne sine med sverd,
          dei viste inga miskunn.
          Dei heldt alltid fast på sin harme,
          vreiden vakta dei i det endelause.
          
   
12 Eg sender eld mot Teman,
          han skal øyda borgene i Bosra.
          
   
13 Så seier Herren:
          Tre ugjerningar av ammonittane, ja, fire
          – eg held det ikkje tilbake!
          For dei skar opp gravide i Gilead
          og utvida grensene sine.
          
   
14 Eg set fyr på muren kring Rabba,
          eld skal øyda borgene der
          under kampropa på stridens dag,
          i stormen på uvêrsdagen.
          
   
15 Då skal kongen deira gå i eksil
          saman med stormennene,
          seier Herren.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”