Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Forkynnaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Ord av Forkynnaren, son til David og konge i Jerusalem.
        
 2 Fåfengt, seier Forkynnaren, fåfengt og forgjengeleg – alt er fåfengt!
          
   
 3 Kva har mennesket att for sitt strev,
          for alt det strevar med under sola?
          
   
 4 Slekter går, og slekter kjem,
          men jorda er alltid den same.
          
   
 5 Sola går opp, og sola går ned,
          så stundar ho attende
          til staden ho går opp.
          
   
 6 Ho skin og går mot sør,
          så snur ho og går mot nord,
          medan vinden snur og skifter
          og tek til med rundgangen på nytt.
          
   
 7 Alle elvar renn ut i havet,
          men havet blir ikkje fullt;
          dit elvane før har runne,
          held dei fram med å renna.
          
   
 8 Alle ting går sin strevsame gang,
          menneskeord strekk ikkje til.
          Auget blir ikkje mett av å sjå,
          og øyret blir ikkje fullt av å høyra.
          
   
 9 Det som har hendt, skal henda igjen,
          og det som vart gjort, skal gjerast på nytt.
          Ingen ting er nytt under sola.
          
   
10 Blir det sagt om noko: «Sjå, dette er nytt»,
          har det likevel hendt i tidlegare tider,
          lenge før oss.
          
   
11 Ingen minnest det som hende før.
          Og det som skal koma,
          vil heller ingen hugsa
          i slektene som følgjer.

Å gjeta vinden
    12 Eg, Forkynnaren, var konge
          over Israel, i Jerusalem.
          
   
13 Eg la meg på hjartet å undersøkja
          og granska med visdom
          alt som blir gjort under himmelen.
          Det er eit vondt strev
          Gud har gjeve menneska
          å plaga seg med.
          
   
14 Eg såg på kvar gjerning
          som blir gjord under sola.
          Sjå, alt er like fåfengt som å gjeta vinden!
          
   
15 Det som er kroket, kan ingen retta opp.
          Det som manglar, kan ingen telja.
          
   
16 I hjartet mitt sa eg:
          Sjå, eg har vunne større visdom
          enn nokon som har styrt
          i Jerusalem før meg.
          Mykje har eg lært å kjenna
          av visdom og kunnskap.
          
   
17 Eg la meg på hjartet å læra
          kva som er visdom,
          og kva som er dårskap og uforstand.
          Men eg fann at det òg var som å gjeta vinden.
          
   
18 For med stor visdom følgjer mange sorger.
          Den som aukar sin kunnskap, aukar si smerte.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”