Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Esekiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Skogen skal brenne
21Herrens ord kom til meg:  2 Menneske, vend deg i retning Teman, spå mot sør og tal profetord mot skoglandet i Negev!  3 Si til Negev-skogen: Hør Herrens ord! Så sier Herren Gud: Jeg setter fyr på deg, og ilden skal svi av hvert tre i deg, både friske og tørre. Flammene skal ikke slukne, men svi hvert ansikt fra sør til nord.  4 Alle mennesker skal se at jeg, Herren, har tent ilden, og den skal ikke slukne.  5 Da sa jeg: Å, min Herre og Gud! De sier om meg: «Nå taler han i lignelser igjen!»
Sverd skal drepe
 6 Herrens ord kom til meg:  7 Menneske, vend deg mot Jerusalem, spå mot helligdommene og tal profetord mot Israels land.  8 Si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over deg. Jeg drar sverdet fra sliren og utrydder både rettferdige og urettferdige hos deg.  9 Fordi jeg vil utrydde så vel rettferdige som urettferdige hos deg, skal sverdet mitt fare ut av sliren mot alle mennesker, fra sør til nord. 10 Alle mennesker skal kjenne at jeg, Herren, har dratt sverdet fra sliren, og det skal ikke komme tilbake dit.
   
11 Men du, menneske, skal stønne som om hoftene knuses. Med bitter smerte skal du stønne rett for øynene på dem. 12 Og når de sier til deg: Hvorfor stønner du, skal du svare: På grunn av en melding som kommer. Da skal hvert hjerte smelte bort, alle hender bli slappe, hver ånd bli motløs og alle knær bli som vann. Se, det kommer, det skal skje! sier Herren Gud.
   
13 Herrens ord kom til meg: 14 Menneske, tal profetord og si:
        
          Så sier Herren:
          Sverd, sverd, kvesset og slipt,
          
   
15 kvesset for å slakte,
          slipt for å blinke som lyn.
          – Eller skal vi glede oss?
          Min sønns herskerstav forakter du, hvert tre. –
          
   
16 Sverdet ble gitt til sliping
          og lagt i hånden.
          Det ble kvesset og slipt
          og gitt til den som skal drepe.
          
   
17 Skrik og hyl, du menneske!
          For sverdet rammer mitt folk
          og alle Israels fyrster.
          De er overgitt til sverdet
          sammen med mitt folk.
          Derfor skal du slå deg på låret.
          
   
18 For dette er prøven.
          Hva om du også har foraktet herskerstaven?
          Det skal ikke skje,
          sier Herren Gud.
          
   
19 Du menneske, tal profetord
          og slå hendene sammen!
          To og tre ganger skal sverdet ramme.
          Det er et sverd som dreper mange,
          et veldig drapssverd
          som trenger dypt inn,
          
   
20 så hjertet skal skjelve
          og mange skal snuble.
          Jeg setter et slaktesverd
          ved alle deres porter.
          Ve! Det er laget for å lyne,
          slipt for å slakte.
          
   
21 Bit kvast til høyre
          og hugg til venstre,
          hvor du så blir vendt!
          
   
22 Da skal også jeg slå hendene sammen
          og bruke opp min harme.
          Jeg, Herren, har talt.
        
23 Herrens ord kom til meg: 24 Du menneske, merk av to veier som sverdet til Babel-kongen kan følge. Begge veiene skal gå ut fra samme land. Og der veiene tar av til byer, skal du sette opp merker 25 ved veikryssene, så sverdet kan fare til Rabba i ammonittenes land og til Juda, som har Jerusalem til festningsby.
   
26 Ved veiskillet der de to veiene begynner, har Babel-kongen stilt seg opp for å ta varsler. Han kaster lodd med piler, søker råd hos terafer og gransker leveren av offerdyr. 27 I sin høyre hånd har han varselet for Jerusalem. Der skal han stille opp rambukker, åpne munnen til kampskrik og heve stemmen til krigsrop. Han skal stille opp rambukker mot portene, kaste opp en voll og bygge skanser.
   
28 I folks øyne er dette et tomt varsel, enda de har fått det stadfestet ved ed. Dette minner dem om skylden som leder til fangenskap. 29 Derfor, så sier Herren Gud: Dere minner dere selv om skylden dere har, når lovbruddene deres blir åpenbare så synden viser seg i alt dere gjør. Fordi dere er minnet om det, skal dere tas til fange.
   
30 Og du, din ugudelige forbryter, Israels fyrste! Dagen er kommet, tiden for din endelige straff. 31 Så sier Herren Gud: Bort med turbanen, av med kronen, ikke noe skal bli som det var! Gjør det lave høyt og det høye lavt! 32 Ruin, ruin, ruin gjør jeg det til. Heller ikke dette skjer før han kommer, han som jeg har overlatt dommen til.
   
33 Du menneske, tal profetord og si: Så sier Herren Gud om ammonittene og deres spott:
        
          Sverd! Sverd! Trukket for å slakte,
          slipt for å sluke og lyne.
          
   
34 Mens du får tomme syner
          og varsler som er løgn,
          skal det rettes mot halsen
          på ugudelige forbrytere.
          Dagen er kommet,
          tiden for deres endelige straff.
          
   
35 Stikk sverdet i sliren!
          På stedet der du ble skapt,
          i landet som du stammer fra,
          vil jeg dømme deg.
          
   
36 Jeg øser ut min harme over deg
          og blåser min vredes ild mot deg.
          Jeg overgir deg til illsinte mennesker,
          til mestre i ødeleggelse.
          
   
37 Du skal bli til føde for ilden,
          ditt blod skal flyte i landet,
          og ingen skal minnes deg mer.
          For jeg, Herren, har talt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.