Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

< Forrige kapittelNeste kapittel >
30Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, ble hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: «La meg få barn! Ellers dør jeg.»  2 Da ble Jakob harm på Rakel og sa: «Er jeg i Guds sted? Det er han som har nektet deg livsfrukt.»  3 Da sa hun: «Der er min trellkvinne, Bilha. Gå inn til henne! Hun kan føde på mine knær, så jeg også får barn – ved henne.»  4 Så gav hun ham sin trellkvinne Bilha til kone, og Jakob hadde omgang med henne.  5 Bilha ble med barn og fikk en sønn med Jakob.  6 Da sa Rakel: «Gud har hjulpet meg til min rett. Han har hørt min bønn og gitt meg en sønn!» Så kalte hun ham Dan.  7 Siden ble Bilha, Rakels trellkvinne, med barn igjen og fikk enda en sønn med Jakob.  8 Da sa Rakel: «Overmenneskelige kamper har jeg kjempet med min søster, og jeg har vunnet.» Så kalte hun ham Naftali.
   
 9 Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tok hun sin trellkvinne, Silpa, og gav Jakob til kone. 10 Og Silpa, Leas trellkvinne, fikk en sønn med Jakob. 11 Da sa Lea: «For en lykke!» Derfor kalte hun ham Gad. 12 Siden fikk Silpa, Leas trellkvinne, enda en sønn med Jakob. 13 Da sa Lea: «Lykkelig er jeg! For alle kvinner vil prise meg lykkelig.» Så kalte hun ham Asjer.
   
14 En dag i hvetehøsten gikk Ruben ut på marken. Der fant han alruner, og han kom med dem til sin mor, Lea. Da sa Rakel til Lea: «Gi meg noen av alrunene som din sønn har funnet!» 15 Lea svarte: «Er det ikke nok at du har tatt mannen min? Vil du også ta min sønns alruner?» Da sa Rakel: «Får jeg alrunene, kan Jakob ligge hos deg i natt.» 16 Da Jakob kom hjem fra marken om kvelden, gikk Lea imot ham og sa: «Det er meg du skal komme til; jeg har kjøpt deg for de alrunene som sønnen min fant.» Så lå han hos henne den natten. 17 Og Gud bønnhørte Lea. Hun ble med barn og fikk den femte sønnen med Jakob. 18 Da sa Lea: «Gud har gitt meg lønn, fordi jeg lot min mann få trellkvinnen min.» Så kalte hun ham Jissakar. 19 Siden ble Lea med barn igjen og fikk den sjette sønnen med Jakob. 20 Da sa Lea: «Gud har gitt meg en god gave. Nå vil min mann bli hos meg, fordi jeg har født ham seks sønner.» Så kalte hun ham Sebulon. 21 Siden fikk hun en datter og kalte henne Dina.
   
22 Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes morsliv, 23 så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun: «Gud har tatt bort min vanære.» 24 Hun kalte ham Josef; for hun sa: «Måtte Herren gi meg enda en sønn!»
   

Hvordan Jakob ble rik
25 Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban: «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land! 26 Gi meg mine koner og barn, som jeg har tjent deg for, så jeg kan dra bort. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent deg.» 27 Da sa Laban: «Bare du nå ville vise meg godvilje! Jeg har fått et varsel om at det er for din skyld Herren har velsignet meg.» 28 Så sa han: «Bestem hva du vil ha i lønn, så skal jeg gi deg det!» 29 Jakob svarte: «Du vet selv hvordan jeg har tjent deg, og hva buskapen din er blitt til, mens jeg har stelt den. 30 For det var lite du hadde før jeg kom, men nå har det økt til en stor mengde. Herren har velsignet deg hvor jeg satte min fot. Men når skal jeg også sørge for mitt eget hus?» 31 Da sa Laban: «Hva skal jeg gi deg?» Jakob svarte: «Du skal ikke gi meg noen ting. Men vil du gjøre som jeg sier, skal jeg fortsette å gjete småfeet ditt og passe på det. 32 I dag vil jeg gå igjennom hele buskapen din og skille ut alle flekkete og spraglete dyr, alle de svarte sauene og de flekkete og spraglete geitene. De skal være min lønn. 33 Min ærlighet skal vitne for meg når du siden kommer for å se over min lønn. Finnes det hos meg noen geit som ikke er flekket eller spraglet, og noen sau som ikke er svart, så er de stjålet.» 34 Da svarte Laban: «Vel, la det bli som du sier!» 35 Men samme dagen skilte han ut de bukkene som var stripete og spraglete, og alle geitene som var flekkete og spraglete, alle som det var noe hvitt på, og alle de svarte sauene. Og han lot sønnene sine ta vare på dem. 36 Så holdt Laban seg tre dagsreiser fra Jakob, mens Jakob gjette resten av småfeet hans.
   
37 Jakob fant nå friske kjepper av hvitpoppel, mandeltre og platan og flekte barken av dem i striper, så den hvite veden ble synlig. 38 Så satte han kjeppene som han hadde flekt av, i vannkarene, i rennene, der småfeet kom for å drikke – like foran dyrene; for de paret seg når de kom for å drikke. 39 Nå paret småfeet seg ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger. 40 Jakob skilte lammene ut, og han lot småfeet vende hodet mot de stripete og svarte dyrene i Labans buskap. Slik skaffet han seg egne flokker, som han ikke slapp sammen med Labans småfe. 41 Hver gang det var kraftige dyr som paret seg, satte Jakob kjepper i rennene, rett for øynene på dem, for at de skulle pare seg ved kjeppene. 42 Men var det svake dyr, satte han ikke kjeppene der. På den måten fikk Laban de svake dyrene, men Jakob fikk de sterke. 43 Derfor ble mannen meget rik. Han fikk en mengde småfe, trellkvinner og treller, kameler og esler.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.