Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Josef tyder hoffmennenes drømmer
40En tid etter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt gjorde seg skyldige i en forseelse mot sin herre, egypterkongen.  2 Da ble farao harm på de to hoffmennene sine, overmunnskjenken og bakermesteren.  3 Han satte dem i forvaring hos sjefen for livvakten, i fengslet der Josef var fange.  4 Sjefen for livvakten satte Josef til å passe på dem, og han var deres trofaste tjener. De ble sittende der i fengslet en tid.
   
 5 En gang hadde de hver sin drøm, de to, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, der de satt innesperret i fengslet. Det var samme natten de drømte, og drømmene hadde hver sin mening.  6 Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt.  7 Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus: «Hvorfor ser dere så mismodige ut i dag?»  8 De svarte: «Vi har drømt, men her er ingen som kan tyde drømmene våre.» Da sa Josef til dem: «Det er Gud som rår for tydning av drømmer. Si meg hva dere har drømt!»
   
 9 Overmunnskjenken fortalte da drømmen sin til Josef. Han sa: «I drømme så jeg et vintre framfor meg. 10 Det var tre grener på det, og så snart det begynte å skyte knopper, sprang blomstene ut, og klasene ble til modne druer. 11 Jeg hadde faraos beger i hånden. Så tok jeg druene, presset dem ut i begeret og rakte det til farao.» 12 Da sa Josef: «Dette kan tydes slik: De tre grenene er tre dager. 13 Om tre dager skal farao opphøye deg og sette deg inn igjen i din stilling. Du skal rekke farao begeret, som du gjorde det før, da du var hans munnskjenk. 14 Bare du nå ville huske på meg, når det går deg godt! Vær så snill å tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset! 15 For jeg er stjålet fra Hebreerlandet, og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for.»
   
16 Da bakermesteren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham: «Jeg hadde også en drøm. Jeg syntes jeg bar tre kurver med hvetebrød på hodet. 17 I den øverste kurven var det allslags bakverk til faraos bord. Men fuglene åt det av kurven på mitt hode.» 18 Josef svarte: «Dette kan tydes slik: De tre kurvene er tre dager. 19 Om tre dager skal farao opphøye deg; han skal henge deg i et tre, og fuglene skal ete kjøttet av din kropp.»
   
20 Den tredje dagen – det var faraos fødselsdag – holdt han et gjestebud for alle sine menn. Da opphøyet han overmunnskjenken og bakermesteren i kretsen av sine menn. 21 Overmunnskjenken satte han inn igjen i sin stilling, så han fikk rekke farao begeret; 22 og bakermesteren lot han henge. Det gikk som Josef hadde sagt da han tydet drømmene for dem. 23 Men overmunnskjenken tenkte ikke mer på Josef; han glemte ham.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.