Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Habakkuk

1 2 3

Neste kapittel >
1Dette er de domsord som profeten Habakkuk fikk i sine syner.
   

Klage over urettferdighet
 2 Hvor lenge, Herre, skal jeg rope
        uten at du gir meg svar,
        klage og skrike til deg om vold
        uten at du frelser?
   
 3 Hvorfor lar du meg se urett
        og være vitne til ulykke?
        Jeg ser bare ødeleggelse og vold,
        det kommer til strid og trette.
   
 4 Derfor er loven maktesløs,
        og retten vinner ikke fram.
        For gudløse omringer de rettvise,
        og dermed blir retten forvrengt.
        

Guds straffedom ved kaldeerne
 5 Gi akt på folkene, se dere om,
        lamslått av undring!
        For mens dere lever, gjør jeg en gjerning
        – dere ville ikke tro det om det ble fortalt!
   
 6 Se, jeg vekker kaldeerne,
        det harde og voldsomme folket
        som farer vidt omkring på jorden
        og tar andres boliger i eie.
   
 7 Grufulle og skremmende er de;
        de avgjør selv sin rett og sin ære.
   
 8 Deres hester er raskere enn leoparder,
        de løper fortere enn steppeulver.
        Deres ryttere sprenger fram,
        deres ridehester kommer fra fjerne land.
        Som ørnen på jakt etter føde
   
 9 kommer de alle for å gjøre voldsverk.
        Stridslystne går de på,
        de samler fanger som sand.
   
10 De spotter konger,
        og høvdinger er til latter for dem.
        De ler av hver festning,
        kaster opp en voll og tar den.
   
11 Så drar de sin vei og blir borte som vinden.
        De gjør sin egen styrke til sin gud.

Hvorfor bærer du over med de troløse?
12 Er ikke du fra gammel tid,
        Herre, min hellige Gud,
        du som aldri dør?
        Du, Herre, har satt dem til å straffe,
        du, vår klippe, har sendt dem for å tukte.
   
13 Ditt blikk er for rent til å se på det onde,
        og ulykke orker du ikke å se.
        Hvorfor bærer du da over med de troløse
        og tier når gudløse sluker
        dem som er rettferdigere enn de selv?
   
14 Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen,
        som med krypet uten hersker.
   
15 De drar dem alle opp med krok
        og haler dem inn med not,
        de samler dem i garnet.
        Derfor er de jublende glade.
   
16 Derfor ofrer de til noten
        og brenner røkelse for garnet.
        For fangsten disse gir dem, er fet,
        og nærende er føden.
   
17 Skal de da alltid få tømme sin not
        og uten skånsel gjøre ende på folkeslag?
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”