Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herrens dom over Egypt
19Domsord mot Egypt.
        Se, Herren farer på lette sky
        og kommer til Egypt.
        Egypternes guder skjelver for ham,
        og egypterne mister motet.
   
 2 Jeg egger egypter mot egypter,
        så de kjemper, hver mot sin bror,
        mann mot mann og by mot by,
        og kongerike mot kongerike.
   
 3 Egypterne går fra sans og samling,
        jeg forstyrrer deres planer.
        Da søker de råd hos gudene
        og hos de dødes ånder,
        hos gjenferd og spådomsånder.
   
 4 Men jeg vil overgi egypterne
        i en hardstyrers vold og makt;
        en mektig konge skal herske over dem,
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
   
 5 Da tørker vannet i Nilen bort,
        elven blir tom og tørr.
   
 6 Elvefarene ligger og stinker,
        Nilens armer minker og tørker ut,
        rør og siv blir svarte og visner.
   
 7 Gresset som vokser langs Nilens bredd
        og alt som er sådd langs elven,
        tørker, fyker av sted og blir borte.
   
 8 Fiskerne sørger og klager,
        alle som fisker med krok i Nilen;
        de som setter garn i vannet,
        blir grepet av motløshet.
   
 9 De som arbeider med lin, blir til skamme,
        bleke blir de som karder og vever.
   
10 Alle veverne er nedtrykt,
        lønnsarbeiderne er ille til mote.
   
11 Soans høvdinger er bare dårer,
        faraos vismenn gir dumme råd.
        Hvordan kan dere si til farao:
        «Vi er ætlinger av vismenn,
        stammer fra konger i gammel tid»?
   
12 Hvor er det blitt av dine vismenn?
        La dem fortelle og kunngjøre deg
        hva Herren, Allhærs Gud, har satt seg fore
        å gjøre med egypterne.
   
13 Dårer er Soans høvdinger blitt,
        stormennene i Nof er blitt narret.
        Stammehøvdingene i Egypt
        har ført sitt folk på villspor.
   
14 I dem har Herren utøst
        en ånd som gjør dem svimmel.
        De har fått egypterne til å rave,
        hva de så tar seg til,
        som en drukken raver om i sitt spy.
   
15 For egypterne skal ingenting lykkes,
        enten det er hode eller hale,
        palmegren eller siv som gjør det.

   
16 Den dagen skal egypterne være som kvinner. De skal skjelve av angst fordi Herren, Allhærs Gud, har løftet sin hånd og svinger den over dem. 17 Juda-landet skal bli en skrekk for egypterne. Så ofte noen nevner det for dem, skal de skjelve av angst for den plan som Herren, Allhærs Gud, har lagt mot dem.
   

Når Herren velsigner folkene
18 På den tid skal det være fem byer i Egypt som taler Kanaans språk og sverger troskap til Herren, Allhærs Gud. En av dem skal kalles Ir-Haheres.
   
19 På den tid skal det være et alter for Herren midt i Egypt og en steinstøtte for Herren ved grensen. 20 Det skal være til tegn og vitnesbyrd for Herren, Allhærs Gud, i Egypt. Når de roper til Herren om hjelp mot undertrykkere, skal han sende dem en redningsmann og stridsmann, og han skal frelse dem. 21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, og de skal lære ham å kjenne på den tid. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem. 22 Herren skal slå egypterne – slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og lege dem.
   
23 På den tid skal det være en jevn storvei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria, og sammen skal de tjene Herren.
   
24 På den tid skal Israel – som den tredje sammen med Egypt og Assyria – være en velsignelse midt på jorden. 25 Herren, Allhærs Gud, skal velsigne dem og si:
        Velsignet være Egypt, mitt folk,
        Assyria, et verk av min hånd,
        og Israel, min eiendom!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.