Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Falt er Babylon
21Domsord mot steppen ved havet.
        Som stormkast følger på stormkast i Negev,
        slik kommer det fra ørkenen,
        fra landet der redsel rår.
   
 2 Et grusomt syn har jeg fått se:
        Ransmenn raner, og hærmenn herjer.
        «Elam, rykk fram! Gå til angrep, Media!
        Jeg gjør slutt på sukk og stønn.»
   
 3 Derfor skjelver mine hofter,
        jeg gripes av veer som en fødende kvinne.
        Jeg er døv av forvirring, blendet av skrekk.
   
 4 Mitt sinn er fortumlet, jeg skjelver av redsel.
        Skumringen jeg lengtet etter,
        er nå blitt min skrekk.
   
 5 De dekker bord og brer ut tepper,
        de spiser og drikker.
        «Høvdinger, opp og smør olje på skjold!»
   
 6 For så har Herren sagt til meg:
        «Gå, og sett ut en vaktpost!
        Det han ser, skal han melde!
   
 7 Ser han et tog med vogner og hester,
        et tog med esler, et tog med kameler,
        da skal han lytte, ja, lytte spent!»
   
 8 Og vaktmannen ropte:
        «Herre, dagen lang står jeg på vakt,
        jeg er på min post hver eneste natt.
   
 9 Se, der kommer et tog av vogner
        med folk og hestespann!»
        Så tar han til orde og sier:
        «Falt, ja falt er Babylon!
        Alle gudebildene i byen
        er knust og slengt til jorden.»
   
10 Å, mitt folk, som er knust og tresket!
        Det jeg har hørt fra Herren, Allhærs Gud,
        fra Israels Gud, har jeg kunngjort dere.

Dom over Edom og araberstammene
11 Domsord mot Edom.
        Det roper til meg fra Se’ir:
        «Vaktmann, hvor langt på natt,
        vaktmann, hvor langt på natt?»
   
12 Vaktmannen svarer:
        «Det kommer en morgen, men også en natt.
        Vil dere spørre, så spør!
        Kom tilbake en annen gang!»
   
13 Domsord mot araberstammene.
        Søk nattely i krattet på steppen,
        dere som kommer i karavane fra Dedan!
   
14 Møt de tørste og gi dem vann,
        dere som bor i Tema!
        Kom med brød til dem som er på flukt!
   
15 De har jo flyktet for sverd,
        for dragne sverd og spente buer
        og krigens tunge trykk.

   
16 For så har Herren sagt til meg: Om ett år – slik leiefolk regner året – skal det være slutt på all herligheten i Kedar. 17 Det blir ikke mange igjen av Kedar-heltenes buer. For Herren, Israels Gud, har talt.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.