Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Takkesang
26Den dagen skal de synge
        denne sangen i Juda:
   
 2 Vi har en sterk by.
        Til vern for oss er det reist
        murer og festningsvoller.Lukk portene opp,
        så det rettferdige folk kan dra inn,
        det som holder fast ved sin troskap.
   
 3 Den som er fast i sjel og sinn,
        lar du alltid ha fred,
        for han setter sin lit til deg.
   
 4 Stol da alltid på Herren,
        for Herren er en evig klippe.
   
 5 Han støter ned dem som bor
        høyt oppe i en utilgjengelig by.
        Han jevner byen med jorden
        og styrter den i støvet.
   
 6 Den skal tråkkes under fot
        av de hjelpeløse og fattige.

Lengsel og tillit i nøden
 7 De rettferdiges sti er jevn,
        for de rettskafne baner du vei.
   
 8 Herre, vi venter på deg
        og følger den vei du har påbudt.
        Vi lengter inderlig
        etter deg og ditt navn.
   
 9 Om natten stunder min sjel etter deg,
        ja, min ånd i mitt indre søker deg.
        Når de følger dine lover på jorden,
        lærer de rettferd, de som bor i verden.
   
10 Når den ugudelige får nåde,
        lærer han ikke rettferd.
        Han gjør urett i landet der rett skulle rå,
        og ser ikke Herrens velde.
   
11 Herre, din hånd er løftet,
        men det er ingen som ser det.
        La dem skamme seg når de får se
        din brennende iver for folket.
        La ild fortære dine motstandere!
   
12 Herre, du hjelper oss til fred.
        For alt det vi har gjort,
        også det har du gjort for oss.
   
13 Herre, vår Gud! Andre enn du
        har hatt herredømme over oss.
        Men bare deg og ditt navn vil vi prise.
   
14 De døde blir ikke levende,
        dødninger står ikke opp igjen.
        Du har krevd dem til regnskap,
        gjort ende på dem
        og utslettet hvert minne om dem.
   
15 Herre, du har gjort folket større,
        gjort det større og vist din guddomsmakt;
        du utvidet alle landets grenser.
   
16 Herre, de søkte deg i nøden
        og hvisket fram bønner da du tuktet dem.
   
17 Som kvinnen har det når hun skal føde,
        når hun vrir seg og skriker under veene,
        slik har du laget det for oss, Herre.
   
18 Vi er som svangre og vrir oss i smerte,
        men det er som om vi føder vind.
        Vi har ikke brakt landet fred og frelse,
        ingen blir født til å bo på jorden.
   
19 Dine døde skal bli levende,
        de døde legemer som tilhører meg,
        de skal stå opp.
        Våkn opp og rop av fryd,
        dere som bor i støvet!
        For din dugg er en lysende dugg,
        og jorden gir døde tilbake til livet.
   
20 Gå inn i kamrene dine, mitt folk,
        lukk dørene etter deg!
        Hold deg skjult en liten stund,
        til vreden er gått over!
   
21 Se, Herren går ut fra sin bolig;
        han vil straffe dem som bor på jorden,
        for deres synd og skyld.
        Da skal jorden la det komme for dagen,
        det blod som er utøst der,
        og ikke lenger skjule de drepte.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.