Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kapittelsammendrag
Herren har vel nu forkastet sitt folk for dets synders skyld, men ikke aldeles; han, den Allmektige; både kan og vil ta sig av det igjen og frelse det, 1-3. Messias vidner om at han i villig lydighet har fulgt Herrens kall, forkynt hans ord og tålt lidelser og vanære i fast tillit til ham, og trøster sig med at han fremdeles vil hjelpe ham og tilintetgjøre alle hans fiender, 4-9; han formaner de gudfryktige til i nød og fristelse å stole fast på Herren og forkynner de ugudelige at de bare vil volde sig selv undergang, 10.11.
50Så sier Herren: Hvor er eders mors skilsmissebrev, som jeg har jaget henne bort med? Eller hvem av dem som har noget å kreve av mig, har jeg solgt eder til? Nei, for eders misgjerningers skyld er I blitt solgt, og for eders overtredelsers skyld er eders mor blitt jaget bort.  2 Hvorfor var det ingen til stede da jeg kom? Hvorfor var det ingen som svarte da jeg ropte? Er min hånd for kort til å forløse, eller er det ingen kraft hos mig til å frelse? Se, ved min trusel tørker jeg ut havet, gjør jeg elver til en ørk, så fiskene i dem stinker, fordi der intet vann er, og dør av tørst;  3 jeg klær himmelen i sort og innhyller den i sørgedrakt.  4 Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.  5 Herren, Israels Gud, har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake.  6 Min rygg bød jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket mig i skjegget; mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.  7 Men Herren, Israels Gud, vil hjelpe mig; derfor blir jeg ikke til skamme, derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som sten, og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.  8 Han er nær, han som hjelper mig til min rett; hvem vil stride mot mig? La oss stå frem sammen! Hvem er min motpart? La ham komme hit til mig!  9 Se, Herren, Israels Gud, vil hjelpe mig; hvem er den som vil domfelle mig? Se, de skal alle sammen eldes som et klædebon; møll skal fortære dem. 10 Hvem blandt eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud! 11 Se, alle I som tender ild, som væbner eder med brandpiler, gå selv inn i luen av eders ild og blandt de brandpiler I har tendt! - Fra min hånd skal dette times eder; i pine skal I komme til å ligge.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

21. mars 2023

Dagens bibelord

Kolosserne 3,11

Les i nettbibelen

11Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

11Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Dagens bibelord

Kolossarane 3,11

Les i nettbibelen

11Her er ikkje grekar eller jøde, omskoren eller uomskoren, barbar, skytar, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

11Her er ikkje grekar eller jøde, omskoren eller uomskoren, barbar, skytar, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Dagens bibelord

Kolossarane 3,11

Les i nettbibelen

11Dalle ii leat šat greikalaš iige juvddálaš, ii birračuhppojuvvon iige birračuohpakeahttái, ii barbára, skyhtalaš, šlávva iige friddja, muhto Kristus lea buot, son lea buohkain.

11Dalle ii leat šat greikalaš iige juvddálaš, ii birračuhppojuvvon iige birračuohpakeahttái, ii barbára, skyhtalaš, šlávva iige friddja, muhto Kristus lea buot, son lea buohkain.