Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herrens nådige innbydelse
55Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!
        Kom, dere som ikke har penger!
        Kjøp korn, så dere kan spise,
        ja, kom og kjøp uten penger,
        uten betaling vin og melk!
   
 2 Hvorfor bruker dere penger
        til det som ikke er brød,
        og lønnen for deres arbeid
        til slikt som ikke metter?
        Hør, ja bare hør på meg,
        så skal dere få spise det som godt er,
        og fryde dere over fete retter.
   
 3 Vend øret hit og kom til meg,
        hør, så skal dere få leve.
        Jeg vil slutte en evig pakt med dere
        og vise dere varig troskap,
        slik jeg gjorde mot David.
   
 4 Ham satte jeg til et vitne for folk,
        til fyrste og hersker over folkeslag.
   
 5 Du skal kalle på folk du ikke kjenner,
        og folk som ikke kjenner deg,
        skal komme løpende til deg;
        for Israels Hellige, Herren din Gud,
        har gitt deg ære og herlighet.

Søk Herren mens han er å finne!
 6 Søk Herren mens han er å finne,
        kall på ham den stund han er nær!
   
 7 Den ugudelige skal forlate sin vei
        og ugjerningsmannen oppgi sine tanker
        og vende om til Herren,
        så vil han vise barmhjertighet,
        til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.
   
 8 For mine tanker er ikke deres tanker,
        og deres veier er ikke mine veier,
        lyder ordet fra Herren.
   
 9 Som himmelen er høyere enn jorden,
        er mine veier høyere enn deres veier
        og mine tanker høyere enn deres tanker.
   
10 Likesom regnet og snøen
        faller ned fra himmelen
        og ikke vender tilbake dit
        før det har vannet jorden,
        gjort den fruktbar
        og latt det spire og gro på den,
        gitt såkorn til den som skal så,
        og brød til den som skal spise,
   
11 slik er det også med mitt ord,
        det som går ut av min munn.
        Det vender ikke tomt tilbake til meg,
        men utfører det jeg vil,
        og fullfører det jeg sender det til.
   
12 Ja, med glede skal dere dra ut
        og føres lykkelig fram.
        Fjellene og haugene
        skal møte dere med jubelrop,
        og alle trærne på marken
        skal klappe i hendene.
   
13 Istedenfor tornekratt
        skal det vokse sypresser,
        og myrter istedenfor nesler.
        Det skal skje til ære for Herren,
        et evig tegn som aldri slettes ut.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.