Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Rett faste og sabbatshelg
58Rop av full hals og uten stans,
        løft din røst som en lur!
        Fortell mitt folk om deres ondskap,
        Jakobs ætt om deres synder.
   
 2 De søker meg dag for dag
        og vil gjerne kjenne mine veier.
        Lik et folk som gjør det rette
        og ikke forlater sin Guds lov,
        spør de etter mine rettferdige bud
        og ønsker at Gud skal være dem nær!
   
 3 «Hvorfor ser du ikke at vi faster,
        og enser ikke at vi plager oss?»
        Dere driver jo handel på fastedagen
        og presser arbeidsfolkene hardt.
   
 4 Når dere faster, blir det strid og trette,
        og i ondskap slår dere med neven.
        Dere faster ikke slik i dag
        at bønnen kan høres i det høye.
   
 5 Er dette den faste jeg vil ha:
        en dag da mennesket plager seg selv,
        henger med hodet som sivet,
        kler seg i botsdrakt og ligger i aske?
        Kaller du dette for faste,
        er det en dag etter Herrens vilje?
   
 6 Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
        at du løslater dem som med urett er lenket,
        sprenger båndene i åket
        og setter de undertrykte fri,
        ja, bryter hvert åk i stykker,
   
 7 at du deler ditt brød med dem som sulter,
        og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
        at du sørger for klær når du ser en naken,
        og ikke svikter dine egne.
   
 8 Da skal ditt lys bryte fram
        som når dagen gryr,
        dine sår skal snart leges og gro.
        Din rettferd skal gå foran deg
        og Herrens herlighet følge etter deg.
   
 9 Da skal Herren svare når du kaller på ham,
        når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»
        Når du tar bort hvert tyngende åk,
        når du holder opp med å peke fingrer
        og tale ondskapsfullt om andre,
   
10 når du deler ditt brød med den som sulter,
        og metter den som lider nød,
        da skal lyset renne for deg i mørket,
        og natten skal bli som høylys dag.
   
11 Herren skal alltid lede deg
        og mette deg i det tørre land.
        Han skal gi deg nye krefter,
        så du blir lik en vannrik hage,
        ja, som et kildevell
        der vannet aldri svikter.
   
12 Du skal bygge opp igjen gamle ruiner
        og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter.
        Da skal de kalle deg
        den som murer revnene igjen
        og setter veiene i stand,
        så folk kan bo i landet.
   
13 Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen,
        så du ikke driver med ditt yrke
        på min hellige dag,
        men kaller sabbaten en lyst og glede
        og Herrens helg en ærverdig dag,
        hvis du holder den høyt i ære
        så du ikke går dine egne veier,
        men avstår fra handel og tomt snakk,
   
14 da skal du ha din glede i Herren.
        Jeg lar deg dra fram over landets høyder,
        du får nyte arven etter Jakob, din far.
        Dette er ordet fra Herrens munn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.