Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kapittelsammendrag
Herren byder profeten å skrive op i vidners overvær at det syriske og det israelittiske rike i den nærmeste fremtid skal bli ødelagt ved assyrerne, og å gi en sønn som er ham født, et navn som uttrykker den samme spådom, 1-4. Videre forkynner Herren ved profeten at assyrerne til straff for Israels og Judas vantro skal oversvømme begge riker, 5-8. Profeten er dog forvisset om at Herren i denne og i all nød vil være med sitt land og tilintetgjøre alle hedningefolks onde råd mot det, 9.10. For Herren har i et syn formant profeten og alle troende til å la fare all frykt for jordiske makter og frykte ham alene. Dem som gjør dette, vil han verne, de andre skal gå under, 11-15. Profeten beder derefter Herren at han vil innprente det åpenbarte ord i hans disiplers hjerter; han selv håper på Herren, selv om han en tid skjuler sitt åsyn for sitt folk; allerede de navn han og hans sønner bærer, er forbilleder på at Herren vil frelse folket; de troende skal ikke søke kunnskap om fremtiden hos spåmenn, men holde sig til Herrens ord; de som ikke vil gjøre dette, skal hjemsøkes med hårde straffer, 16-22.
8Og Herren sa til mig: Ta dig en stor tavle og skriv på den med almindelig skrift: Snart bytte, rov i hast!  2 Og jeg vil ta mig sikre vidner, presten Uria og Sakarias, Jeberekjas sønn.  3 Og jeg gikk inn til profetinnen, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og Herren sa til mig: Kall ham Maher-Sjalal Hasj-Bas! /  4 For før gutten skjønner å rope far og mor, skal de bære rikdommene i Damaskus og byttet fra Samaria frem for Assurs konge.  5 Og Herren blev fremdeles ved å tale til mig og sa:  6 Fordi dette folk forakter Siloahs vann, de som rinner så stilt, og gleder sig med Resin og Remaljas sønn,  7 se, derfor fører Herren over dem elvens vann, de mektige og store - Assurs konge og all hans herlighet - og den stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder, /  8 og den trenger inn i Juda, skyller over og velter frem og når folk like til halsen, og dens utspente vinger fyller ditt land, så vidt som det er, Immanuel!  9 Larm, I folkeslag! I skal dog bli forferdet. Og hør, alle I jordens land langt borte! Rust eder! I skal dog forferdes. 10 Legg op råd! De skal dog gjøres til intet. Tal et ord! Det skal dog ikke skje. For med oss er Gud. / 11 For så sa Herren til mig da hans hånd grep mig med makt, og han advarte mig mot å vandre på dette folks vei: 12 I skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse, og hvad det frykter, skal I ikke frykte og ikke reddes for. 13 Herren, hærskarenes Gud, ham skal I holde hellig, og han skal være eders frykt, han skal være eders redsel. 14 Og han skal bli til en helligdom og til en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. 15 Og mange blandt dem skal snuble, og de skal falle og skamslå sig, og de skal snares og fanges. 16 Bind vidnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler! 17 Jeg vil bie efter Herren, som nu skjuler sitt åsyn for Jakobs hus; jeg vil vente på ham. 18 Se, jeg og de barn Herren har gitt mig, er til tegn og forbilleder i Israel fra Herren, hærskarenes Gud, som bor på Sions berg. 19 Og når de sier til eder: Søk til dødningemanerne og sannsigerne, som hvisker og mumler, da skal I svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? 20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har, / 21 da skal de dra gjennem landet hårdt plaget og hungrige, og når de hungrer, så blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øine mot det høie, 22 og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke; de er støtt ut i natten.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

03. februar 2023

Dagens bibelord

Jeremia 20,7–9

Les i nettbibelen

7Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg. 8Hver gang jeg snakker, må jeg skrike. «Vold og ran!» roper jeg. For Herrens ord er blitt til spott og skam for meg hele dagen. ... Vis hele teksten

7Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg. 8Hver gang jeg snakker, må jeg skrike. «Vold og ran!» roper jeg. For Herrens ord er blitt til spott og skam for meg hele dagen. 9Jeg sa: «Jeg vil ikke tenke på ham. Aldri mer skal jeg tale i hans navn.» Da var det som om det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke.

Dagens bibelord

Jeremia 20,7–9

Les i nettbibelen

7Du lokka meg, Herre, og eg lét meg lokka. Du vart for sterk for meg og vann. Eg er til latter heile dagen, alle spottar meg. 8Kvar gong eg snakkar, må eg skrika. «Vald og ran!» ropar eg. For Herrens ord har dagen lang vorte meg til spott og skam. ... Vis hele teksten

7Du lokka meg, Herre, og eg lét meg lokka. Du vart for sterk for meg og vann. Eg er til latter heile dagen, alle spottar meg. 8Kvar gong eg snakkar, må eg skrika. «Vald og ran!» ropar eg. For Herrens ord har dagen lang vorte meg til spott og skam. 9Eg sa: «Eg vil ikkje tenkja på han og aldri meir tala i hans namn.» Då var det som om det brann ein eld i mitt hjarte. Han var innestengd i knoklane mine. Eg streva for å stå imot, men eg greidde det ikkje.

Dagens bibelord

Jeremia 20,7–9

Les i nettbibelen

7Hearrá, don leat fillen mu, ja mun lean diktán iežan fillehallat. Don leat šaddan munnje menddo gievran ja leat bihtán. Beaivvis beaivái mun lean olbmuid bogostahkan, buohkat hiddjidit mu. ... Vis hele teksten

7Hearrá, don leat fillen mu, ja mun lean diktán iežan fillehallat. Don leat šaddan munnje menddo gievran ja leat bihtán. Beaivvis beaivái mun lean olbmuid bogostahkan, buohkat hiddjidit mu. 8Nu dávjá go mun sártnun, de mun ferten čuorvut, gulahit veahkaválddi ja duššadeami. Hearrá sátni lea šaddan munnje hiddjádussan ja bilkádussan beaivvis beaivái. 9Muhto go mun dadjen: “Mun in áiggo jurddašit su inge šat sárdnut su nammii”, de lei dego dolla livččii buollán mu siskkildasas, dahppasan mu dávttiide. Mun lean rahčan gierdat dan, muhto in šat nagot.