Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Israels frafall
2Herrens ord kom til meg:  2 Gå og rop i ørene på Jerusalem:
        
          Så sier Herren:
          Jeg husker din ungdoms troskap,
          din kjærlighet som brud,
          da du fulgte meg i ørkenen,
          i et land der ingen kan så.
          
   
 3 Israel var hellig for Herren,
          førstegrøden av hans avling.
          Alle som ville fortære Israel, måtte bøte,
          ulykke kom over dem,
          sier Herren.
          
   
 4 Hør Herrens ord, Jakobs hus
          og alle slekter i Israels hus!
          
   
 5 Så sier Herren:
          Hva galt fant fedrene deres hos meg
          siden de gikk bort fra meg,
          fulgte tomme guder
          og selv ble tomme?
          
   
 6 De sa ikke: «Hvor er Herren
          som førte oss opp fra Egypt
          og ledet oss gjennom ørkenen,
          et land med stepper og kløfter,
          et land med tørke og dødsskygge,
          et land der ingen ferdes
          og ikke et menneske bor?»
          
   
 7 Jeg førte dere til et land med frukthager
          så dere kunne spise frukten og grøden.
          Men da dere kom inn,
          gjorde dere landet mitt urent
          og min eiendom avskyelig.
          
   
 8 Prestene spurte ikke: «Hvor er Herren?»
          De lovkyndige kjente meg ikke,
          gjeterne satte seg opp mot meg,
          profetene profeterte ved Baal
          og fulgte dem som ikke kan hjelpe.
          
   
 9 Derfor skal jeg fremdeles
          føre sak mot dere,
          sier Herren,
          og føre sak mot barnebarna deres.
          
   
10 Dra over til kitteernes kyster og se,
          send bud til Kedar og undersøk nøye,
          se om noe slikt har hendt!
          
   
11 Har noe folkeslag byttet ut gudene sine,
          enda de ikke er guder?
          Men mitt folk har byttet ut sin ære
          med det som ikke kan hjelpe.
          
   
12 Himmel, bli skremt
          og skjelv av skrekk over dette,
          sier Herren.
          
   
13 For to onde ting har folket mitt gjort:
          De har forlatt meg,
          kilden med levende vann,
          og hugget seg brønner,
          sprukne brønner som ikke holder vann.
          
   
14 Er Israel en slave
          som er født i huset?
          Hvorfor er han blitt et bytte?
          
   
15 Unge løver brølte
          og knurret mot ham.
          De gjorde landet hans til ødemark,
          byene ble brent
          så ingen kan bo der.
          
   
16 Ja, menn fra Nof og Tahpanhes
          har skamklipt skallen din.
          
   
17 Dette har du selv ført over deg,
          for du gikk bort fra Herren din Gud
          den tiden han førte deg på veien.
          
   
18 Og nå, hvorfor drar du til Egypt
          for å drikke vann fra Nilen,
          hvorfor drar du til Assur
          for å drikke vann fra Eufrat?
          
   
19 Din egen ondskap straffer deg,
          ditt frafall går i rette med deg.
          Forstå og se hvor ondt og bittert det er
          at du har forlatt Herren din Gud
          og ikke frykter meg,
          sier Herren, hærskarenes Gud.

Opprør og avgudsdyrkelse
    20 Fra gammelt av har du brutt åket
          og slitt lenkene dine i stykker.
          Du sa: «Jeg vil ikke tjene.»
          På hver høy haug
          og under hvert frodig tre
          la du deg ned og drev hor.
          
   
21 Jeg plantet deg som den fineste vin,
          en ekte stikling.
          Hvordan kunne du forvandles
          til villskudd av fremmed vinstokk?
          
   
22 Om du vasker deg med lut
          og sløser med såpe,
          er din skyld like skitten for meg,
          sier Herren Gud.
          
   
23 Hvordan kan du si:
          «Jeg er ikke blitt uren,
          jeg har ikke fulgt Baal-gudene»?
          Se hvor du gikk nede i dalen,
          forstå hva du har gjort!
          En rask kamelhoppe
          som renner hit og dit,
          
   
24 et villesel
          som kjenner ørkenen
          og snapper etter pusten i brunst.
          Hvem kan holde henne tilbake?
          De som leter etter henne,
          sliter seg ikke ut,
          i paringstiden finner de henne lett.
          
   
25 Gå ikke barføtt,
          spar strupen din for tørst!
          Men du sier: «Det nytter ikke.
          Jeg elsker de fremmede,
          jeg vil gå etter dem.»
          
   
26 Slik tyven blir til skamme når han blir tatt,
          skal israelittene bli til skamme,
          konger og ledere,
          prester og profeter.
          
   
27 De sier til treet: «Du er min far»
          og til steinen: «Du har født meg.»
          De snur ryggen til meg og ikke ansiktet.
          Men i ulykkens tid sier de:
          «Reis deg og hjelp oss!»
          
   
28 Hvor er gudene dine som du laget deg?
          De får reise seg og hjelpe deg i ulykkens tid!
          For du har like mange guder
          som du har byer, Juda.
          
   
29 Hvorfor ligger dere i strid med meg?
          Alle har dere gjort opprør mot meg,
          sier Herren.
          
   
30 Forgjeves slo jeg sønnene deres,
          de lot seg ikke oppdra.
          Som en herjende løve
          fortærte sverdet deres profetene.
          
   
31 Dere som lever i denne tiden,
          se Herrens ord!
          Har jeg vært en ørken for Israel
          eller et mørkt land?
          Hvorfor sier folket mitt: «Vi løper dit vi vil,
          vi kommer aldri mer til deg»?
          
   
32 Kan en jomfru glemme smykket sitt
          eller en brud sitt belte?
          Men folket mitt har glemt meg
          gjennom dager uten tall.
          
   
33 Så flink du er til å finne veien
          når du er ute etter elskov!
          Derfor har du også lært deg
          å gå på onde veier.
          
   
34 På kappeflikene dine finnes blod
          fra uskyldige fattigfolk
          som du ikke har grepet i innbrudd.
          Likevel
   
35 sier du:
          «Jeg er uskyldig;
          hans vrede har vendt seg fra meg.»
          Se, nå lar jeg deg dømme,
          for du sier: «Jeg har ikke syndet.»
          
   
36 Så lett du har
          for å ta en annen vei!
          Men også av Egypt blir du gjort til skamme,
          slik du fikk skam av Assur.
          
   
37 Også herfra må du gå ut
          med hendene over hodet.
          For Herren har forkastet
          dem du stoler på,
          du får ingen nytte av dem.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

20. mars 2023

Dagens bibelord

Johannes 8,48–59

Les i nettbibelen

48Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg?» 49«Jeg har ingen ond ånd i meg», sa Jesus, «men jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt. 50Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer. ... Vis hele teksten

48Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg?» 49«Jeg har ingen ond ånd i meg», sa Jesus, «men jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt. 50Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer. 51Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» 52Jødene svarte: «Nå vet vi at du har en ond ånd i deg. Abraham og profetene døde, og du sier: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden. 53Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profetene er døde. Hvem gir du deg ut for å være?» 54Jesus svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud. 55Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. 56Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» 57«Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. 58Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.» 59Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og forlot tempelplassen.

Dagens bibelord

Johannes 8,48–59

Les i nettbibelen

48Då svara jødane: «Er det ikkje sant som vi seier, at du er ein samaritan og har ei vond ånd i deg?» 49«Eg har inga vond ånd i meg», sa Jesus, «men eg ærar Far min, og de vanærar meg. 50Eg søkjer ikkje mi eiga ære. Det er ein som det gjer, og han dømmer. ... Vis hele teksten

48Då svara jødane: «Er det ikkje sant som vi seier, at du er ein samaritan og har ei vond ånd i deg?» 49«Eg har inga vond ånd i meg», sa Jesus, «men eg ærar Far min, og de vanærar meg. 50Eg søkjer ikkje mi eiga ære. Det er ein som det gjer, og han dømmer. 51Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som held fast på mitt ord, skal ikkje i all æve sjå døden.» 52Jødane svara: «No skjønar vi at du har ei vond ånd i deg. Abraham og profetane døydde, og du seier: Den som held fast på mitt ord, skal ikkje i all æve smaka døden. 53Du er vel ikkje større enn Abraham, far vår? Både han og profetane døydde. Kven gjev du deg ut for å vera?» 54Jesus svara: «Dersom eg ærar meg sjølv, er æra mi ingen ting verd. Det er Far min som ærar meg, han som de kallar dykkar Gud. 55De har aldri kjent han, men eg kjenner han. Om eg sa at eg ikkje kjenner han, var eg ein løgnar, slik som de. Men eg kjenner han og held fast på hans ord. 56Abraham, far dykkar, gledde seg hjarteleg til å sjå min dag. Han fekk sjå den dagen og fryda seg.» 57«Du er enno ikkje femti år», sa jødane, «og så har du sett Abraham?» 58Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Før Abraham var, er eg.» 59Då tok dei opp steinar og ville kasta på han. Men Jesus løynde seg og gjekk bort frå tempelplassen.

Dagens bibelord

Johannes 8,48–59

Les i nettbibelen

48Juvddálaččat dadje Jesusii: “Almma mii leat vuoigadis go dadjat ahte don leat samarialaš ja ahte dus lea bahás vuoigŋa?” 49Jesus vástidii: “Ii mus leat bahás vuoigŋa. Mun gudnejahtán Áhččán, ja dii badjelgeahččabehtet mu. ... Vis hele teksten

48Juvddálaččat dadje Jesusii: “Almma mii leat vuoigadis go dadjat ahte don leat samarialaš ja ahte dus lea bahás vuoigŋa?” 49Jesus vástidii: “Ii mus leat bahás vuoigŋa. Mun gudnejahtán Áhččán, ja dii badjelgeahččabehtet mu. 50In mun oza iežan gudni, muhto lea okta gii ohcá ja gii dubme. 51Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Gii doallá mu sáni, dat ii goassege muosát jápmima.” 52Juvddálaččat dadje: “Dál mii diehtit ahte dus lea bahás vuoigŋa. Abraham lea jápmán, nu maiddái profehtat, ja don dajat: ‘Gii doallá mu sáni, dat ii goassege muosát jápmima.’ 53Dongo mahkáš leat stuorit go min áhčči Abraham? Abraham lea jápmán, ja jápmán leat maiddái profehtat. Geanin don dagat iežat?” 54Jesus vástidii: “Jos mun ieš gudnejahtán iežan, de mu gudni ii leat mange veara. Muhto mu gudnejahttá Áhčči, son gean dii lohkabehtet iežadet Ipmilin. 55Dii ehpet dovdda su, muhto mun dovddan su. Jos mun dajašin ahte in dovdda su, de mun livččen gielástalli nugo dii. Muhto mun dovddan su ja doalan su sáni. 56Din áhčči Abraham illudii go galggai beassat oaidnit mu beaivvi. Son oinnii dan ja illudii.” 57Juvddálaččat dadje sutnje: “Don it leat vihttalogi jagi boarisge ja leat mahkáš oaidnán Abrahama!” 58Jesus vástidii: “Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Ovdal go Abraham riegádii – mun lean.” 59Dalle sii čoaggigohte geđggiid vai besset geađgádit su, muhto Jesus čiehkádii ja manai olggos tempelis.