Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Mika

1 2 3 4 5 6 7
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Herrens ord som kom til Mika frå Moresjet i dei dagane då Jotam, Ahas og Hiskia var kongar i Juda, det han såg om Samaria og Jerusalem.
Herren openberrar seg til dom
     2 Høyr, alle de folkeslag!
          Lytt, du jord
          og alt som fyller deg!
          Herren Gud skal vera vitne mot dykk,
          Herren sjølv, frå sitt heilage tempel.
          
   
 3 Sjå, Herren går ut frå sin stad,
          stig ned og skrid fram
          over høgdene på jorda.
          
   
 4 Fjella smeltar under han,
          og dalane rivnar,
          som voks når det smeltar for elden,
          som vatn når det renn utfor stupet.
          
   
 5 Alt dette
          på grunn av Jakobs opprør
          og Israels synder!
          Kva er Jakobs opprør?
          Samaria!
          Og kva er Judas offerhøgder?
          Jerusalem!
          
   
 6 Men eg skal leggja Samaria i ruinar
          og gjera byen om til vinmarker.
          Eg velter steinane ned i dalen
          og legg grunnvollane hennar berre.
          
   
 7 Alle gudebileta hennar skal knusast,
          alle horegåvene skal brennast,
          og alle avgudsbileta vil eg øydeleggja.
          Med horepengar har ho samla dei,
          og til horeløn skal dei bli.
          
   
 8 Difor må eg klaga og jamra,
          gå berrføtt og naken omkring,
          eg held klage som sjakalen,
          har sorg som strutsen.
          
   
 9 For skaden hennar kan ikkje lækjast.
          No står Juda for tur.
          Det har nådd til mitt folks port,
          til Jerusalem.

Klage over byane i Juda
    10 Kunngjer det ikkje i Gat!
          Ikkje gråt og klag!
          Velt deg i støvet i Bet-Leafra!
          
   
11 Dra bort naken og med vanære,
          du som bur i Sjafir!
          Ho som bur i Saanan,
          kjem ikkje ut.
          I Bet-Ha'esel held dei klage,
          der får de ikkje støtte.
          
   
12 Ho som bur i Marot,
          ventar på lukke,
          men ulukke frå Herren
          kjem ned ved Jerusalems port.
          
   
13 Spenn hestane for vogna,
          du som bur i Lakisj!
          Der var opphavet
          til synd for dotter Sion,
          for hos deg er Israels opprør å finna.
          
   
14 Difor må du gje skilsmissegåve til Moresjet-Gat.
          Som ein uttørka bekk
          er husa i Aksib for Israels kongar.
          
   
15 Endå ein gong sender eg ein for å hærta deg,
          du som bur i Maresja.
          Til Adullam kjem Israels pryd.
          
   
16 Klipp deg og rak deg snau
          for borna du hadde kjær!
          Klipp deg snau som ein gribb,
          for dei er førte bort frå deg.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”