Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Levittene mønstres
3Dette er slektshistorien til Aron og Moses, på den tiden da Herren talte til Moses på Sinai-fjellet.  2 Dette er navnene på Arons sønner: Nadab, den førstefødte, og Abihu, Elasar og Itamar.  3 Det er navnene på sønnene Aron hadde, de som var salvet til prester og innviet til å gjøre prestetjeneste.  4 Nadab og Abihu døde for Herrens ansikt da de bar fram uinnviet ild for ham i Sinai-ørkenen. De hadde ingen sønner. Siden gjorde Elasar og Itamar prestetjeneste under sin far Aron.
   
 5 Herren sa til Moses:  6 La Levis stamme komme hit! La den tre fram for presten Aron og tjene ham!  7 De skal gjøre tjeneste for ham og hele menigheten foran telthelligdommen og utføre tjenesten ved boligen.  8 De skal ta hånd om alt utstyret i telthelligdommen og pliktene som israelittene har når de gjør tjeneste ved boligen.  9 Du skal overgi levittene til Aron og sønnene hans. Blant israelittene skal disse være fullt og helt overgitt til ham. 10 Aron og hans sønner skal du sette til å gjøre prestetjeneste. Kommer en fremmed nær det hellige, skal han dø.
   
11 Så sa Herren til Moses: 12 Se, jeg har tatt ut levittene fra de andre israelittene i stedet for alle førstefødte i Israel, de som åpner morslivet. Levittene skal tilhøre meg. 13 For alle førstefødte tilhører meg. Den dagen jeg slo i hjel alle førstefødte i Egypt, helliget jeg alle de førstefødte i Israel, både mennesker og dyr. De er mine. Jeg er Herren.
   
14 Herren sa til Moses i Sinai-ørkenen: 15 «Du skal mønstre levittene, familie for familie og slekt for slekt! Alle av hankjønn som er en måned eller mer, skal du mønstre.» 16 Og Moses mønstret dem på Herrens ord, slik han var pålagt. 17 Dette er navnene på Levis sønner: Gersjon, Kehat og Merari. 18 Dette er navnene på Gersjons sønner og slektene deres: Libni og Sjimi, 19 og Kehats sønner og slektene deres: Amram, Jishar, Hebron og Ussiel, 20 og Meraris sønner og slektene deres: Mahli og Musji. Dette er Levis slekter og deres familier.
   
21 Til Gersjon hørte Libnis og Sjimis slekter. Det er Gersjon-sønnenes slekter. 22 De som ble mønstret fra disse slektene, var 7500 i tallet. Alle av hankjønn som var en måned eller mer, ble mønstret. 23 Gersjon-sønnenes slekter slo leir bak boligen, mot vest. 24 Lederen for deres familie var Eljasaf, sønn av Lael. 25 Gersjon-sønnene hadde ansvar for telthelligdommen, for selve boligen og teltet, for taket på det og forhenget foran åpningen til telthelligdommen, 26 omhenget rundt forgården som lå omkring boligen og alteret, forhenget foran åpningen inn til forgården, snorene og alt arbeidet med dette.
   
27 Til Kehat hørte Amram-sønnenes slekt, Jishar-sønnenes slekt, Hebron-sønnenes slekt og Ussiel-sønnenes slekt. Det er Kehat-sønnenes slekter. 28 Da alle av hankjønn som var en måned eller mer, var talt opp, var det 8600 som skulle utføre oppgavene ved helligdommen. 29 Kehat-sønnenes slekter slo leir på sørsiden av boligen. 30 Lederen for deres familie var Elisafan, sønn av Ussiel. 31 De hadde ansvar for paktkisten, bordet, lysestaken, altrene, utstyret som de brukte ved tjenesten i helligdommen, og forhenget og alt arbeidet med dette.
   
32 Den øverste lederen for levittene var Elasar, sønn av Aron, presten. Han hadde tilsyn med dem som gjorde tjeneste ved helligdommen.
   
33 Til Merari hørte Mahli-slekten og Musji-slekten. Det er Merari-slektene. 34 Tallet på dem som ble mønstret, alle av hankjønn som var en måned eller mer, var 6200. 35 Lederen for farshuset til Merari-slektene var Suriel, sønn av Abihajil. De slo leir på nordsiden av boligen. 36 Merari-sønnene hadde ansvar for å ta seg av plankene i boligen, tverrstengene, stolpene og soklene, alt utstyret der og alt arbeidet med dette, 37 dessuten stolpene rundt forgården med soklene, pluggene og snorene som hørte til.
   
38 Moses og Aron og sønnene hans slo leir foran boligen, foran telthelligdommen, mot soloppgangen i øst. Det var de som utførte oppgaver i helligdommen på israelittenes vegne. Om en uinnviet kommer nær, skal han dø. 39 Tallet på levittene som Moses og Aron mønstret på Herrens ord, slekt for slekt, alle av hankjønn som var en måned eller mer, var 22 000.
Levittene og de førstefødte
40 Herren sa til Moses: Du skal mønstre de førstefødte i Israel, alle av hankjønn som er en måned eller mer, og skrive dem inn i manntallet. 41 Du skal ta ut levittene. De er mine. Jeg er Herren. Du skal ta ut dem i stedet for alle de førstefødte blant israelittene, og levittenes husdyr i stedet for alt førstefødt blant israelittenes husdyr.
   
42 Da mønstret Moses alle førstefødte blant israelittene, slik Herren hadde pålagt ham. 43 Tallet på alle førstefødte som ble mønstret og skrevet inn i manntallet, alt hankjønn som var en måned eller mer, var 22 273.
   
44 Så sa Herren til Moses: 45 Ta levittene i stedet for alle de førstefødte blant israelittene, og levittenes dyr i stedet for deres dyr. Levittene er mine. Jeg er Herren. 46 Men som løsepenger for de 273 førstefødte blant israelittene som overstiger tallet på levitter, 47 skal du ta fem sjekel for hver. En sjekel tilsvarer tjue gera etter den vekten som brukes i helligdommen. 48 Gi pengene til Aron og sønnene hans som løsepenger for dem som er overtallige blant dem.
   
49 Og Moses tok imot løsepengene for dem som var flere enn det antallet som var løst ut ved levittene. 50 Fra de førstefødte blant israelittene fikk han pengene, 1365 sjekel etter den vekten som brukes i helligdommen. 51 Og Moses ga løsepengene til Aron og sønnene hans på Herrens ord, slik Herren hadde pålagt Moses.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

28. november 2022

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant dere.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. ... Vis hele teksten

1Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre! For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøysta meg. 2Sjå, Gud er mi frelse, eg er trygg og fryktar ikkje. For Herren er min styrke og min song, og han har vorte mi frelse. 3Med glede skal de ausa vatn or kjeldene til frelse. 4Den dagen skal de seia: Lovpris Herren, kall på hans namn! Gjer gjerningane hans kjende mellom folka, forkynn at hans namn er opphøgt! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjer dette kjent over heile jorda! 6Rop høgt i jubel, de som bur på Sion! For Israels Heilage er stor, han er midt iblant dykk.

Dagens bibelord

Jesaja 12,1–6

Les i nettbibelen

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” ... Vis hele teksten

1Dan beaivvi don dajat: “Mun máinnun du, Hearrá. Don ledjet suhttan munnje, muhto du moarri soaččui, ja don jeđđejit mu. 2Ja nu Ipmil lea mu bestojupmi, mun lean oadjebas inge bala. Hearrá lea mu fápmu ja mu suodji, son besttii mu.” 3Ilus dii goaivubehtet čázi bestojumi ádjagiin. 4Dan beaivvi dii dadjabehtet: Máidnot Hearrá, rávket su nama, muitalehket álbmogiidda su daguid, gulahehket su aliduvvon nama! 5Rámidehket Hearrá, son lea dahkan stuorra daguid, almmuhehket daid miehtá eatnama! 6Čurvot ávus, dii geat ássabehtet Sionis, danin go stuoris din gaskkas lea Israela Bassi.