Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salomos ordtak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >

FØRSTE SAMLINGA (Kap. 1–9) 1
    Ordtak frå Salomo, son til David og konge i Israel.
          
   
 2 Til å gje kunnskap om visdom og formaning,
          til å forstå forstandige ord,
          
   
 3 til å ta imot formaning som gjev innsikt
          om ærlegdom, rettferd og rett,
          
   
 4 til å gje vitlause vit
          og den unge kunnskap og omtanke.
          
   
 5 Den vise skal høyra og auka sin lærdom,
          den kloke læra å bruka sin tanke
          
   
 6 så han skjønar ordtak og bilettale,
          ord av vismenn og gåtene deira.
          
   
 7 Å frykta Herren er opphav til kunnskap,
          dei dumme foraktar formaning og visdom.

Slå ikkje lag med syndarar
     8 Høyr etter, son min, når far din formanar,
          forkast ikkje rettleiing frå mor di!
          
   
 9 For det er ein vakker krans om hovudet,
          ei kjede som pryder halsen din.
          
   
10 Son min, følg ikkje syndarar om dei lokkar deg,
          
   
11 om dei seier: «Kom med oss!
          Vi vil liggja på lur etter blod,
          setja feller for skuldlause utan grunn.
          
   
12 Som dødsriket vil vi sluka dei levande
          og heile, lik dei som går i grav.
          
   
13 Alt som er kostbart, skal vi finna,
          fylla våre hus med røva gods.
          
   
14 Våg du lukka di hos oss,
          så skal vi ha felles kasse.»
          
   
15 Slå ikkje lag med dei, min son,
          hald din fot frå deira stigar!
          
   
16 Foten deira spring lett etter det som er vondt,
          og dei er snare til å ausa ut blod.
          
   
17 For det er nyttelaust å spenna nettet
          medan fuglane ser det.
          
   
18 Men dei ligg på lur etter sitt eige blod,
          dei set feller for seg sjølve.
          
   
19 Slik går det med alle som jaktar på vinning,
          ho tek livet av eigaren sin.

Visdomen ropar på gata
    20 Visdomen ropar høgt på gata,
          lèt røysta lyda på alle torg.
          
   
21 Ho ropar ut midt i ståket,
          tek til ords ved byportane:
          
   
22 Kor lenge skal de vitlause elska vitløysa?
          Kor lenge skal spottarane nyta sin spott
          og dårane hata kunnskap?
          
   
23 Snu dykk hit når eg talar til rette!
          Då lèt eg min pust strøyma ut til dykk
          og kunngjer orda mine for dykk.
          
   
24 Eg ropa, men de ville ikkje høyra,
          rette handa ut, men ingen lytta.
          
   
25 De kasta alle mine råd til side,
          ville ikkje høyra då eg tala til rette.
          
   
26 Difor skal eg le når ulukka rammar,
          og spotta når de blir slegne av redsle,
          
   
27 når redsla kjem som eit uvêr
          og ulukka som ein storm,
          når naud og trengsle kjem over dykk.
          
   
28 Då skal dei ropa, men eg svarar ikkje;
          dei skal leita, men ikkje finna meg.
          
   
29 For dei hata kunnskap,
          dei valde ikkje å frykta Herren,
          
   
30 dei ville ikkje ha mitt råd,
          viste ingen respekt då eg tala til rette,
          
   
31 Difor skal dei smaka frukta av si ferd
          og mettast av sine eigne planar.
          
   
32 Vitlause vender seg bort og lèt livet,
          sorgløysa valdar at dårane stuper.
          
   
33 Men den som høyrer på meg, bur trygt,
          i ro utan redsle for noko vondt.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”