Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Troskap og rett
101Av David. En salme.
        Jeg vil synge om troskap og rett,
        deg vil jeg lovsynge, Herre.
   
 2 Jeg vil gi akt på den fullkomne vei.
        Når vil du komme til meg?
        Med oppriktig hjerte
        vil jeg ferdes i mitt hus.
   
 3 Jeg vil ikke tenke på nidingsverk.
        Jeg hater å bryte loven,
        slikt skal ikke hefte ved meg.
   
 4 All falskhet skal bort fra mitt hjerte!
        Jeg vil ikke vite av det onde.
   
 5 Den som baktaler sin neste,
        ham vil jeg utrydde.
        Jeg kan ikke tåle den
        som har stolte øyne og hovmodig hjerte.
   
 6 Jeg ser på de trofaste i landet,
        de skal få bo hos meg.
        Den som går den fullkomne vei,
        han skal tjene meg.
   
 7 Men den som farer med svik,
        får ikke bo i mitt hus.
        Ingen mann som taler løgn,
        skal bli stående for mine øyne.
   
 8 Morgen etter morgen gjør jeg ende på
        alle de gudløse i landet,
        og alle ugjerningsmenn
        utrydder jeg fra Herrens by.
< Forrige kapittelNeste kapittel >