Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Troskap og rett
101Av David. En salme.
        Jeg vil synge om troskap og rett,
        deg vil jeg lovsynge, Herre.
   
 2 Jeg vil gi akt på den fullkomne vei.
        Når vil du komme til meg?
        Med oppriktig hjerte
        vil jeg ferdes i mitt hus.
   
 3 Jeg vil ikke tenke på nidingsverk.
        Jeg hater å bryte loven,
        slikt skal ikke hefte ved meg.
   
 4 All falskhet skal bort fra mitt hjerte!
        Jeg vil ikke vite av det onde.
   
 5 Den som baktaler sin neste,
        ham vil jeg utrydde.
        Jeg kan ikke tåle den
        som har stolte øyne og hovmodig hjerte.
   
 6 Jeg ser på de trofaste i landet,
        de skal få bo hos meg.
        Den som går den fullkomne vei,
        han skal tjene meg.
   
 7 Men den som farer med svik,
        får ikke bo i mitt hus.
        Ingen mann som taler løgn,
        skal bli stående for mine øyne.
   
 8 Morgen etter morgen gjør jeg ende på
        alle de gudløse i landet,
        og alle ugjerningsmenn
        utrydder jeg fra Herrens by.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.