Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren vil bygge Sion opp igjen
102Bønn til bruk for en lidende, når han er kraftløs og klager sin nød for Herren.
   
 2 Herre, hør min bønn,
        la mitt rop nå fram til deg!
   
 3 Skjul ikke ditt ansikt for meg
        den dagen jeg er i nød!
        Vend ditt øre til meg,
        skynd deg og svar når jeg roper!
   
 4 For mine dager svinner som røk,
        mine lemmer brenner som ild.
   
 5 Mitt hjerte er slått og visnet som gress,
        for jeg har glemt å spise mitt brød.
   
 6 Jeg sukker og stønner,
        jeg er bare skinn og ben.
   
 7 Jeg ligner pelikanen i ødemarken,
        er blitt som uglen på øde steder.
   
 8 Jeg ligger våken,
        jeg er som en enslig fugl på taket.
   
 9 Mine fiender håner meg hele dagen;
        de som gjør narr av meg,
        bruker mitt navn til å forbanne.
   
10 Jeg må spise aske som brød,
        jeg blander min drikk med tårer,
   
11 fordi du er vred og harm på meg;
        du har jo grepet meg og slengt meg bort.
   
12 Min dag heller,
        skyggen blir lang,
        jeg visner bort som gress.
   
13 Men du, Herre, troner til evig tid,
        ditt minne varer fra slekt til slekt.
   
14 Du vil reise deg
        og være barmhjertig mot Sion;
        for nå er timen kommet,
        tiden da du vil vise din nåde.
   
15 Dine tjenere elsker steinene på Sion
        og ynkes over grushaugene.
   
16 Folkeslag skal frykte Herrens navn,
        alle jordens konger din herlighet.
   
17 For Herren vil bygge Sion opp igjen
        og vise seg i sin herlighet.
   
18 Han hører på de elendiges bønn
        og ringeakter dem ikke.
   
19 Dette er skrevet for kommende slekter,
        et nyskapt folk skal prise Herren.
   
20 For Herren ser ned fra sin hellige høysal,
        fra himmelen skuer han ned på jorden.
   
21 Han vil lytte til fangenes sukk
        og løslate dem som er viet til døden.
   
22 Så skal Herrens navn forkynnes på Sion,
        hans lov og pris i Jerusalem,
   
23 når folkeslag og kongeriker
        samler seg for å tjene Herren.
   
24 Han har svekket min kraft på veien
        og forkortet mine dager.
   
25 Jeg ber: Min Gud, ta meg ikke bort
        midt i min levetid!
        Fra slekt til slekt er dine år.
   
26 Du grunnla jorden i gammel tid,
        himmelen er et verk av dine hender.
   
27 De skal gå til grunne, men du forblir.
        De skal alle eldes som en kledning,
        du skifter dem ut som klær.
        De skiftes ut,
   
28 men du er den samme,
        dine år tar aldri slutt.
   
29 Dine tjeneres barn får bo i fred,
        deres ætt skal bestå for ditt åsyn.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. juni 2023

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.» 19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.» 19Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. ... Vis hele teksten

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. 17Mun buoššudan egyptalaččaid váimmu, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu go duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu go duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid.” 19Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovddabealde, sirddii ja manai sin maŋis. Balvabázzi sirddii sin ovddabealde ja manai sin maŋis, 20nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái. 21De Moses bajidii gieđa meara badjel, ja Hearrá ájii meara eret garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija, ja mearra šattai goikeeanamin. Čáhči juohkásii guovtti beallái, 22ja israellaččat rasttildedje meara goikása mielde, ja čáhci lei seaidnin goappašiid bealde.