Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Min sjel, lov Herren!
103Av David.
        Min sjel, lov Herren!
        Ja, alt som i meg er,
        skal love hans hellige navn.
   
 2 Min sjel, lov Herren,
        glem ikke alle hans velgjerninger!
   
 3 Han tilgir all din skyld
        og leger all din sykdom.
   
 4 Han frir ditt liv fra graven
        og kroner deg med godhet og miskunn.
   
 5 Han fyller ditt liv med det som godt er,
        og gjør deg ung igjen som ørnen.
   
 6 Herren griper inn og frelser,
        lar alle undertrykte få sin rett.
   
 7 Han kunngjorde sine veier for Moses,
        sine gjerninger for Israels folk.
   
 8 Barmhjertig og nådig er Herren,
        langmodig og rik på miskunn.
   
 9 Han anklager ikke for alltid
        og er ikke evig harm.
   
10 Han gjør ikke med oss etter våre synder,
        og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.
   
11 Så høy som himmelen er over jorden,
        så stor er Herrens nåde
        mot dem som frykter ham.
   
12 Så langt som øst er fra vest,
        så langt tar han våre synder bort fra oss.
   
13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,
        slik er Herren barmhjertig
        mot dem som frykter ham.
   
14 For han vet hvordan vi er skapt,
        han kommer i hu at vi er støv.
   
15 Menneskets dager er som gresset,
        mennesket er som blomsten på marken.
   
16 Når vinden farer forbi, er den borte,
        stedet den stod på, vet ikke mer av den.
   
17 Fra evighet til evighet er Herrens miskunn
        over dem som frykter ham.
        Hans rettferd når til barnebarn
   
18 når fedrene holder hans pakt
        og husker på hans bud, så de lever etter dem.
   
19 Herren har reist sin trone i himmelen,
        han rår som konge over alt.
   
20 Lov Herren, dere hans engler,
        dere sterke helter, som gjør det han sier,
        så snart dere hører hans røst.
   
21 Lov Herren, alle hans hærskarer,
        dere hans tjenere, som gjør det han vil!
   
22 Lov Herren, hele hans skaperverk,
        på alle steder hvor han rår.
        Min sjel, lov Herren!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.