Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Gud har talt i sin helligdom
108En sang. En Davids-salme.
   
 2 Gud, mitt hjerte er rolig,
        jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte.
   
 3 Harpe og lyre, våkn opp!
        Jeg vil vekke morgenrøden.
   
 4 Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
        lovsynge deg blant folkeslag.
   
 5 Stor er din miskunn, til himmelen når den,
        til skyene rekker din trofasthet.
   
 6 Vis deg høy over himmelen, Gud,
        vis din herlighet over hele jorden!
   
 7 Hjelp oss med din høyre hånd,
        svar oss, så dine kjære blir berget!
   
 8 Gud har talt i sin helligdom:
        «Med jubel vil jeg skifte ut Sikem
        og måle opp Sukkot-dalen.
   
 9 Meg tilhører Gilead og Manasse,
        Efraim er hjelmen på mitt hode,
        og Juda er min herskerstav.
   
10 Men Moab er mitt vaskefat,
        på Edom kaster jeg min sko.
        Jeg triumferer over Filisterlandet.»
   
11 Hvem fører meg til festningsbyen,
        hvem leder meg til Edom?
   
12 Er det ikke du, Gud, som forkastet oss
        og ikke drog ut med våre hærer?
   
13 Hjelp oss nå mot fienden!
        Her duger ikke menneskers hjelp.
   
14 Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
        Han vil tråkke våre fiender ned.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.