Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Du har reddet mitt liv fra døden
116Jeg elsker Herren, for han hørte meg
        da jeg tryglet og bad.
   
 2 Fordi han vendte øret til meg,
        vil jeg kalle på ham så lenge jeg lever.
   
 3 Dødens lenker snørte seg om meg,
        dødsrikets redsler grep meg,
        jeg fant bare nød og sorg.
   
 4 Da kalte jeg på Herren:
        «Å, Herre, redd mitt liv!»
   
 5 Herren er nådig og rettferdig,
        barmhjertig er vår Gud.
   
 6 Herren bevarer de umyndige;
        han kom meg til hjelp da jeg var svak.
   
 7 Fall til ro igjen, min sjel,
        for Herren har gjort vel imot deg!
   
 8 Ja, du har reddet mitt liv fra døden,
        mitt øye fra gråt og min fot fra fall.
   
 9 Jeg får vandre for Herrens åsyn
        i de levendes land.
   
10 Jeg trodde, også da jeg sa:
        «Jeg er ille plaget.»
   
11 I min angst og uro sa jeg:
        «Hvert menneske er en løgner.»
   
12 Hvordan kan jeg gjengjelde Herren
        for alle hans velgjerninger mot meg?
   
13 Jeg løfter frelsens beger
        og påkaller Herrens navn.
   
14 Jeg vil innfri mine løfter til Herren
        i nærvær av hele hans folk.
   
15 Det er dyrebart i Herrens øyne
        at hans fromme dør.
   
16 Å, Herre, jeg er jo din tjener,
        din tjener og din trellkvinnes sønn.
        Du har løst mine lenker.
   
17 Jeg vil bære fram takkoffer til deg
        og påkalle Herrens navn.
   
18 Jeg vil innfri mine løfter til Herren
        i nærvær av hele hans folk,
   
19 i forgårdene til Herrens hus,
        midt i deg, Jerusalem.
        Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.