Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jeg vet at Herren er stor
135Halleluja!
        Pris Herrens navn,
        syng lovsang, Herrens tjenere,
   
 2 dere som gjør tjeneste i Herrens tempel,
        i forgårdene til vår Guds hus!
   
 3 Pris Herren, for han er god,
        lovsyng hans navn, for det er herlig!
   
 4 For Herren har utvalgt Jakob,
        gjort Israel til sin eiendom.
   
 5 Ja, jeg vet at Herren er stor,
        vår Herre er større enn alle guder.
   
 6 Alt han vil, det gjør han
        i himmelen og på jorden,
        i havet og alle de store dyp.
   
 7 Han lar skyer stige opp fra jordens ende,
        skaper lyn, lar regnet falle
        og sender vinden fra dens opplagsrom.
   
 8 Han slo de førstefødte i Egypt,
        både av folk og fe.
   
 9 Han sendte tegn og gjorde under
        i landet ditt, Egypt,
        mot farao og alle hans tjenere.
   
10 Han slo ned mange folkeslag
        og gjorde ende på sterke konger:
   
11 amorittenes konge Sihon,
        kong Og i Basan
        og alle kongene i Kanaan.
   
12 Han gav deres land til odel og eie
        for Israel, sitt folk.
   
13 Herre, evig består ditt navn,
        slekt etter slekt kommer deg i hu.
   
14 For Herren skaffer sitt folk rett,
        har medynk med sine tjenere.
   
15 Folkenes gudebilder
        er av sølv og gull,
        et verk av menneskehender.
   
16 De har munn, men kan ikke tale,
        de har øyne, men kan ikke se.
   
17 De har ører, men kan ikke høre,
        det er ikke pust i deres munn.
   
18 Slik blir også de som lager dem,
        og alle som setter sin lit til dem.
   
19 Israels ætt, lov Herren,
        Arons ætt, lov Herren!
   
20 Levis ætt, lov Herren,
        lov Herren, dere som frykter ham!
   
21 Lovet være Herren fra Sion,
        han som bor i Jerusalem!
        Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.