Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herre, mine øyne er vendt mot deg
141En Davids-salme.
        Herre, jeg roper til deg.
        Skynd deg og hjelp meg!
        Lytt til min røst når jeg roper til deg!
   
 2 La min bønn få gjelde som røkelse for deg,
        mine løftede hender som offer om kvelden.
   
 3 Herre, sett vakt for min munn,
        vokt mine leppers dør!
   
 4 La meg ikke få lyst til noe ondt,
        til å gjøre gudløse gjerninger
        sammen med ugjerningsmenn!
        Deres lekre mat vil jeg ikke smake.
   
 5 En rettferdig mann kan slå meg,
        han tukter meg i kjærlighet.
        Men gudløse skal aldri få salve mitt hode.
        Stadig setter jeg min bønn
        opp mot deres ondskap.
   
 6 Deres høvdinger skal styrtes nedover berget,
        og de skal få merke at mine ord var gode.
   
 7 Som når en pløyer og velter opp jord,
        skal deres ben bli strødd ut
        ved dødsrikets gap.
   
 8 Ja, Herre, mine øyne er vendt mot deg,
        jeg tar min tilflukt til deg.
        La ikke mitt liv forspilles!
   
 9 Bevar meg fra snaren de setter for meg,
        fra ugjerningsmennenes feller!
   
10 La de gudløse gå i de garn de setter,
        mens jeg går trygt forbi.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.